Politikk

Publisert på fredag 22. november, 2013

0

450 000 til kompetansesenter for spillutvikling

Kulturrådet gir 4,8 millioner kroner i støtte til 19 ulike samarbeids- og nettverksprosjekter innen kulturnæringene. Spillmakerlauget har fått innvilget 450 000 kroner til å opprette et nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling. 

 

Om Spillmakerlauget:

Spillmakerlauget er et samarbeid mellom grupper av spillutviklere. Det startet på vestlandet, men har nå også kommet på plass i Oslo og Trondheim. Blant medlemmene er D-Pad studios, Rain AS og andre interesserte. De har et nettforum for diskusjon, utviklerøl og -kakao en gang i måneden og Game Jam i ny og ne.

 

Kort om prosjektet:

«Spillmakerlauget: Nasjonalt kompetansesenter dataspill

Søker ønsker å bygge et nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling i Bergen. På to år har Spillmakerlauget fatt over 450 medlemmer. Medlemmene jobber i en kulturnæring som er i vekst med flere småaktører som etterlyser samhold, nettverk og kompetanseheving. Midlene skal gå til oppbygging av organisasjonen og å utarbeide en solid strategi for hvordan kompetansesenteret skal utformes.

Kompetansesenteret skal:
● Synliggjøre norsk spillutvikling i utlandet og Norge
● Veilede norske spillutviklere i etablering og introduksjoner til viktige internasjonale aktører når det
gjelder distribusjon og salg
‐ Dette vil også innebære veiledning og opplæring i hvordan selvpublisere og distribuere egne spill. Som bl.a. hvordan starte og drifte en Kickstarter kampanje, hvordan få spillet ut på Steam Greenlight osv.
● Være et senter for samarbeidsprosjekter mellom spillutviklingsmiljøet og andre næringer
● Bidra med kurs innen etablering, skatt og søknadsskriving (NFI) osv.
● Ivareta og representere spillutviklernes interesser mht lovverk og politisk klima
● Være et kontaktsenter for media og andre interessenter med informasjon om spillutvikling i Norge
● Være en brobygger mellom utdanningsinstitusjoner og andre næringer som helse, olje, utdanning og media.»

– Kulturrådets beskrivelse av prosjektet

Foto: Jan Haugland, (http://spillmakerlauget.no/om-oss/)Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑