Politikk

Publisert på mandag 3. mars, 2014

Hyperion inngår samarbeidsavtale med Norges E-Sportforbund

For at e-sport i Norge skal få en bred bevegelse bak seg må majoriteten av lagene bygges rundt frivillighet og demokrati.

Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser har i dag inngått en avtale med Norges E-Sportforbund (NEF) hvor de forplikter seg til å samarbeide med å styrke e-sportens stilling i Norge.

Hyperion deler i dag ut støtte til foreninger som er organisert demokratisk og driver med e-sport. Hyperion ønsker at norske ungdommer som vil drive med e-sport skal ha de samme mulighetene som ungdom som praktiserer andre fritidsinteresser eller idretter.

– Prinsippet er at det er spillerne selv som skal kunne definere sin egen aktivitet og kulturen rundt det. Det ligger til grunn for alle våre medlemsforeninger, sier Felix Vaager, lederen i Hyperion.  Avtalen poengterer at NEF har suverenitet over egen politikk og regelverk rundt sine egne konkurranser.

Du kan lese intensjonsavtalen nedenfor.

Norges E-Sportforbund (NEF) er det nasjonale forbundet for alle som bedriver konkurranserettet dataspilling i Norge. NEF består av medlemsklubber, foreninger og enkeltspillere som organiserer, deltar, og jobber med elektronisk sport i Norge. NEF ble etablert i 2010 under navnet “E-Sport Norge”. I Desember 2013 skiftet foreningen navn til Norges E-Sportforbund. NEF er også medlem av det internasjonale e-sportsforbundet, International e-Sports Federation (IeSF) som har sitt sete i Seoul, Sør-Korea.

 

Intensjonsavtale mellom Hyperion og Norsk E-Sportforbund

Hyperion og Norges E-Sportforbund ønsker å jobbe for at e-sport i Norge skal bygges innenfor en ramme av demokrati, frivillighet, sportsånd og profesjonalitet.

For at e-sport i Norge skal få en bred bevegelse bak seg må majoriteten av lagene bygges rundt frivillighet, slik vi kjenner den fra breddeidretten.

Hyperion deler i dag ut støtte til foreninger som er organisert demokratisk og driver med e-sport. Dette tilbudet er åpent for alle norske lag som har en slik organisering. Hyperion ønsker at norske ungdommer som vil drive med e-sport skal motta støtte på lik linje med alle andre fritidsinteresser.

Dersom Hyperion og Norges E-Sportforbund(NEF) går sammen til en organisasajon vil NEF fungere som en selvstendig seksjon for e-sport. De vil selv administrere spørsmål og saker som omhandler dette.

Herunder gjelder blant annet;

– Serie-/turneringsadministrasjon

– Regelverk for respektive spill

– Regelverk for deltakelse i konkurranser i NEF-regi

NEF skal ha muligheten til å utforme egen politikk som angår e-sport, men uten at den dermed blir hele Hyperions politikk.

NEF ønsker videre å forfølge status som særforbund under Idrettsforbundet, men både Hyperion og NEF ser på dette samarbeidet som parallelt med arbeidet opp mot Idrettsforbundet. Hensikten med intensjonsavtalen er å styrke e-sport i Norge, uansett metode og form.

 

 



Til toppen av siden ↑