Politikk

Publisert på mandag 28. april, 2014

Barne og Ungdomstinget

Hyperion har deltatt på Barne og Ungdomstinget. Felix Vaager, Fredrik Vaaheim og Vincent Jalland representerte Hyperion i LNUs representantskap.

Barne- og ungdomstinget er LNUs representantskap, og her tas viktige avgjørelser for LNU det kommende året. LNU er en paraplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, og skal være en ressurs for sine medlemmer. De tilbyr blant annet kurs som er åpne for tillitsvalgte i våre medlemsforeninger. I tillegg forvalter LNU Frifond Organisasjon som Hyperion søker på vegne av medlemsforeningene og Kulturmidlene som vi søker for å gjennomføre prosjekter, gjerne samarbeid med foreningene.

På årets Barne- og ungdomsting ble det vedtatt flere resolusjoner, de tingene som kanskje er viktigst for medlemsforeningene i Hyperion er:

  • Gratis lokaler for barne og ungdomsforeninger som driver aktivitet. Mange av våre medlemsforeninger sliter med å finne lokaler, selv om flere kommuner har vedtatt å tilby skoler for utleie til kostpris. LNU krever gratis tilgang i hele landet.
  • Tilgang til organisasjonsbankkonto for de under 18. Lovverket sier at man kan ha en organisasjonskonto også uten å være myndig, men bankene følger ikke opp. Ta kontakt
  • Bedre rammevilkår for barne og ungdomsorganisasjonene. Støtteordningene vi i dag søker på blir sakte men sikkert kuttet, denne trenden må snu.

LNU har i tillegg jobbet med at herreløs arv skal tilfalle barne og ungdomsorganisasjoner, og det er dette departementet ser ut til å gå inn for. Det vil bli en høringsrunde som Hyperion kommer til å svare på.

Hyperion har i tillegg tillitsvalgte i LNU-systemet. Fredrik Vaaheim erstattet Mikal Kvamsdal og ble valgt inn i styret og arbeidsutvalget, og Erlend Bruer ble gjenvalgt som medlem av klageutvalget.

Et velfungerende LNU er viktig for Hyperion, og en av kanalene som de sentralt tillitsvalgte arbeider i for bedre rammevilkår og mindre administrasjon for medlemsforeningene.

 Til toppen av siden ↑