Landstinget

Publisert på tirsdag 22. juli, 2014

0

Landstinget 2014!

Det innkalles til ordinært Landsting i Hyperion, 25. til 26. oktober på Oslo Airport Hotell. Husk alle de viktige fristene! 

Om landstinget

Sted: Oslo Airport Hotel, Gardemoen
Tid: 25.-26. oktober, 2014. Antatt møtestart er 09.00 den 25. oktober. Det vil gjennomføres landstingforberedende kurs fredag den 24. oktober.

Landstinget er Forbundets øverste myndighet, og skal blant annet behandle arbeidsprogram, budsjett og valg av tillitsvalgte for 2014.

Landstinget vedtar sin egen saksliste, men i følge vedtektene må alltid følgende saker tas opp:

 1. Konstituering. Herunder valg av møteledelse og referenter, samt godkjenning av fullmakter, innkalling, dagsorden og forretningsorden
 2. Årsmelding fra Sentralstyret.
 3. Rapport fra Desisjonskomiteen.
 4. Arbeidsprogram.
 5. Vedtektsendringer.
 6. Retningslinjer for valgkomiteen.
 7. Regnskap og budsjett.
 8. Valg av:
  • Leder
  • Generalsekretær
  • 1. Nestleder
  • 2. Nestleder
  • 6-9 medlemmer til Sentralstyret
  • 6 medlemmer til Representantskapet
  • 2 varamedlemmer til Representantskapet
  • 5 medlemmer til valgkomiteen
  • 2 medlemmer til Desisjonskomiteen
  • Revisor

Antall delegater

Hver medlemsforening i Hyperion kan sende et visst antall personer på møtet, avhengig av foreningens medlemstall i 2013. Nøkkelen er som følger:

 • Forening innmeldt i 2014: 1 observatør
 • 5-39 medlemmer: 1 delegat
 • 40-99 medlemmer: 2 delegater
 • 100-199 medlemmer: 3 delegater
 • 200-349 medlemmer: 4 delegater
 • 350-599 medlemmer: 5 delegater
 • 600-999 medlemmer: 6 delegater

Deretter 1 ekstra delegat for alle påbegynte 500 medlemmer fra og med 1000.
I tillegg kan man sende varadelegater likt antallet delegater delt på to rundet opp.

Frister

Viktige frister å forholde seg til før Landstinget:

 • Mellom seks og åtte uker før Landstinget: 2. Innkalling sendes ut. Denne inneholder informasjon om påmelding
 • 25. september: Frist for å melde opp saker til behandling på Landstinget. Dersom du vil melde opp en sak, send en e-post til n4f@n4f.no
 • 25. september: Frist for å nominere kandidater til valg. Nominasjoner sendes valgkom@n4f.no. Nominasjoner til valgkomiteen sendes valgkom@n4f.no
 • 25. september: Frist for å levere inn forslag til vedtektsendringer. Forslag sendes til vedtekter@n4f.no. Gjeldende vedtekter kan lastes ned på n4f.no
 • 18. oktober: Frist for å melde seg på til Landstinget

All relevant informasjon og sakspapirer til møtet publiseres her på nettsiden. Lurer du på noe? Ring oss på kontoret på 22 99 37 45 eller send epost til n4f@n4f.no.

Alle styringsdokumentene ligger oppdatert under fanen Dokumenter.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑