Politikk

Publisert på onsdag 8. oktober, 2014

0

Statsbudsjettet

I dag presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til budsjett for Norge i 2015; Hyperion har gått gjennom forslaget og sett på hvordan det vil påvirke forbundet og våre medlemsforeninger.

Skjult kutt i Frifond
Frifond er den viktigste støtteordningen for våre medlemsforeninger og har sitt grunnlag i tippemidlene. Tippenøkkeljusteringen sluttføres som ventet, kulturformål går opp til 18%, fra 14,9%. Idrett går til sammenligning fra 56% til 64%. Imidlertid er det foreslått å flytte enkelte tiltak som i dag finansieres over statsbudsjettet til kulturformåldelen av tippenøkkelen, slik at det etter prognosen ikke vil være en reel økning av Frifond likevel. Siden potten ikke er indeksjustert (økt med like mye som prisene har gått opp) er dette i verste fall en reel nedgang i støtten til lokal ungdomskultur. Organisasjonene blir flere og flere, og når ikke bevilgningene følger etter er dette kutt i barne- og ungdomsfrivilligheten.

Som ett ledd i opptrappingen av kultur sin prosentandel av norsk tippings overskudd var det forventet en større oppgang i Frifond. Dette ble ikke innfridd av regjeringen. Ved å gjøre flere gode tiltak til tippeoverskuddsmotakere setter regjeringen frivilligheten opp mot hverandre og varsler en tøffere hverdag for organisasjonene.

Stopp i satsningen på momskompensasjonsordningen
Både Hyperion og alle våre medlemsforeninger kan hvert år søke om momskompensasjon. Dette er en relativt fersk ordning, og har tidligere vært et satsningsområde for både forrige og nåværende regjering, men i dette forslaget har opptrappingen av ordningen bremset nesten helt opp for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.

I 2014-budsjettet ble ordningen økt med 280 millioner kroner, i år med 39 millioner. Til sammenligning har idretten i dette budsjettet fått en stor overføring ved at potten til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg har økt med 40%.

Driftstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Denne støtten er den som finansierer Hyperion sentralt. Støtten er indeksregulert fra 114,2 millioner til 117,9 millioner. I likhet med frifond er dette skjulte kutt. Barne- og ungdomsfrivilligheten er i vekst, men støtteordningen blir i beste fall indeksregulert.

Frivillighetsregisteret
Inmeldingsavgiften til frivillighetsregisteret er foreslått fjernet. Dette er positiv endring for medlemsforeningene som er eller ønsker å være registrert i Frivillighetsregisteret, men det viktigste er kanskje at registreringen forenkles.

Prosjekt for forenklet innrapportering av data til Frivillighetsregisteret, som Hyperion har deltatt i utformingen av, er utsatt til våren 2015. Arbeidet med Frivillighetsregisteret har tatt lang tid, på tross av at frivilligheten gjentatte ganger blir lovet forenkling.

Kutt i opplæringsmidler 

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen og kutte bevilgningen til studieforbundene med 40 millioner kroner. Støtten til studieforbundene var på 196 millioner i 2014 og foreslås redusert til 162 millioner i 2015. Flere av Hyperions medlemsforeninger får kursmidler fra Studieforbundet næring og samfunn og kuttet fryktes å slå svært negativt ut for alle organisasjoner som rapporterer kurs.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑