Politikk

Publisert på torsdag 6. november, 2014

0

Hyperion Vest med appell i bystyret

Foto: Hans Inge Ringodd / Haugesunds Avis

Nestleder i Hyperion Vest Erling Nes Mygland slår hard ut mot kutt i frivilligheten for barn og ungdom i Haugesund, under sin apell i bystyret i går. Kampen om å holde oppe aktivitetslokaler mange av foreningene til Hyperion i Haugesund bruker, fortsetter.

 – Kuttene vil ramme huset på en måte som gjør at det ikke lenger kan være åpent og gratis, og foreningene har ikke råd til å leie møtelokaler. Det sier foreningsleder i WestLaiv, Erling Nes Mygland. Hans forening vil bli hardt rammet hvis de mister muligheten til gratis lokale. – Foreningen holdes sammen gjennom det sosiale fellesskapet, det er klart det vil være katastrofalt hvis de 300 medlemmene i Hyperion-foreningene her mister muligheten til å møtes jevnlig.

+ Les appellen her

Bystyreappell                                                         5. November 2014

Kjære Ordfører, Varaordfører og Bystyre, idag skulle jeg ønske at jeg slapp å være her. Ikke fordi min sak er lite viktig eller irrelevant men tvert imot, at den er så viktig at jeg sliter med å forstå deres beslutning om å stenge 4 stillinger på Gamle slakthuset og 3 på Hemningstad bydelshus. Da jeg var mindre var Gamle slakthuset den kule arenaen midt i byen, en plass der folk fikk være seg selv, en plass der folk fikk finne venner med like interesser, en plass der folk fikk muligheten til å utvikle seg og ikke minst uttrykke seg!

Idag er jeg sint, fortvilet, skuffa men aller mest forvirra, for det eneste tilbudet i sentrum som kommunen styrer kuttes med nesten 40% i stillinger. Fordi rusfrie lokaler for barn og ungdom blir vanskeligere og vanskeligere å få låne, fordi det kulturelle mangfoldet i Haugesund blir gjemt vekk og glemt. Kan min egen kommune ha gjort dette bevisst?

130 personer med funksjonsnedsettelser bruker huset 1 dag i uken, og den dagen er deres store lyspunkt i uken, dagen der de føler seg som alle andre, dagen der de er forstått og velkommen!

330 ungdom bruker huset til brettspill, rollespill, kortspill, og samhold og delte interesser de ikke fant på fotballbanen eller andre steder i idretten. Det gjør det viktig med en ny krets der det er ok å ha andre interesser!

Utenom den registrerte aktiviteten er det veldig ofte ungdom som kommer innom og bruker huset til alt fra lekser og skoleprosjekter til brettspilling og musikkøving, å fjerne deler av dette tilbudet rammer aktiviteten i sentrum, kulturmangfoldet, ungdomsaktiviteten, frivilligheten og det nåværende rusfrie ungdomstilbudet.

Haugesund har hatt rusproblemer, men i nyere tid har dette blitt mye bedre blant ungdom, tilbudet har fungert! Men blir dette bedre når ungdommenes eneste Rusfrie sone i sentrum blir nesten halvert? Det tror ikke jeg, for jeg tror at kommunen bør satse. satse på en fremtid med tilbud for alle! Satse på en fremtid basert på forebygging, satse på en fremtid med ungdom i sentrum!

Dessverre er Haugesund for tiden fattig, men la oss for all del ikke lage en kjemperegning for framtiden vår, når rus er det eneste og siste fokuset i Haugesund sentrum.

For øyeblikket er huset utilgjengelig for de fleste organisasjonene i helger ettersom det må leies og foreninger og frivillige organisasjoner har ikke mulighet å legge ut for å opprettholde ukentlige møter. og det må være en ansatt på huset dersom vi skal være der.

Frivilligheten har gitt og gitt i arbeidet for barn og unge, men hvor lenge har de plass i en by som ikke verdsetter utallige timer med gratis arbeid? Hvor lenge kan interessen holdes, når byen presser de ut av lokaler?

Til sist vill jeg gjerne vite om Samhandlingsreformen ikke ble tatt med i betraktning når stillingene skulle kuttes, for ifølge reformen skal kommunen ta mer ansvar for forebyggende arbeid i rusproblematikk. kommunene skulle også få midler til å drive denne aktiviteten. Men om rusfrie tilbud i sentrum ikke er rusforebyggende i bystyrets øyner. så vill jeg sette bystyrets tillit og bedømmelseskraft i sterk tvil.

Det finnes svar på problemet, enten kan stillingene igjen åpnes, ellers kan det bli investert i ungdomstilbudet i form av et ungdom- og frivillighetskontor, med egen inngang og kode og kort, dette ville kostet en brøkdel av av de 1.1 millionene som slakthuset har blitt kuttet per år.

Mitt råd til dere i Bystyre:

Gi mer tillit, bruk mindre penger!

Takk.

 

Saken har fått mye oppmerksomhet i lokalpressen:

Oppslag i Haugesunds Avis

Intervju med Erling på TV Haugaland

Intervju med Erling på Radio Haugaland

Se også tidligere oppslag i  Kamsund Avis.

Det er fortsatt mulig å skrive under på underskriftskampanjen for å reversere kuttene til kulturhusene i Haugesund. Hvis du bor i byen, eller et annet sted på Haugalandet, håper vi du tar deg tid til å skriver under.

Hyperion skrev sist om saken for litt over en måned siden, du kan lese mer om saken her.

 Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑