OrgNytt

Publisert på fredag 15. april, 2016

0

Komitee for å se på endringer av landstinget i Hyperion

Hyperions landsting er det høyeste organet i Hyperion, og de som tar de viktigste besluttningene. Det er der Hyperion møtes og det er der Hyperion formes til den organiasjonen vi ønsker å være. Desverre ser vi at med dagens ordninger, både praktiske og vedtektsfestede, øker landstinget i størrelse og kostnader raskt. Komiteens arbeid skal gå ut på å finne mulige løsninger for
framtidig avvikling av landstinget som samtidig sikrer forbundets økonomi.

Sentralstyret har vedtatt et mandat for komiteen. Mandatet er som følger:

Det er ønskelig at komiteen ser på følgende:

  • Egenandeler
  • Delegatfordeling
  • Landstingets innhold og lengde
  • Hva slags steder skal Hyperion avholde landstinget på, hotell vs annet
  • Annet som komiteen finner det for godt å undersøke.

Komiteen skal rådgi arbeidsutvalget i deres arbeid med å planlegge landstinget. Komiteen skal underrette representantskapet og landstinget om sitt arbeid.

Frist for å melde interesse om å være en del av komiteen er 8. maiStengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑