Forening

Publisert på torsdag 13. juli, 2017

0

Husk å søke momskompensasjon for 2016

Medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon 2016. Hensikten med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner for kostnader de har til merverdiavgift(moms) på kjøp av varer og tjenester.

Hvor mye får dere?

I fjor fikk man utbetalt ca. 5,3% av det man hadde i utgifter året før søknaden. På sikt har regjeringen sagt at dette skal trappes opp slik at alle foreninger får 7% i kompensasjon, men de siste årene har denne utviklingen desverre gått i feil retning. Hadde foreningen din f.eks. 30 000 kr i utgifter i 2016 vil dere få ca. 1050 kr (med 5,3% sats). Pengene utbetales i desember.

Hva må dere gjøre?

Foreninger kan søke kompensasjon for sine samlede driftsutgifter for 2016– det vil si summen av ALLE pengene dere brukte i fjor. Den summen dere oppgir til oss må være hentet fra årsmøtegodkjent regnskap (eller godkjent av det organ foreningens vedtekter sier) for foreningen. Om foreningens vedtekter har fastsatt egne regler for hvordan regnskap skal godkjennes, er det disse som gjelder.

Regnskapet skal være gjennomgått og godkjent av valgt revisor i foreningen. Det er ikke krav om at denne revisoren skal være registrert eller statsautorisert, og han/hun kan godt velges av styret med mindre vedtektene deres sier noe annet (det kan imidlertid ikke være den samme som fører regnskapet/økonomiansvarlig).

Dersom dere ønsker mer informasjon om ordningen, ta gjerne kontakt med oss! Dere kan også lese mer om ordningen på www.lottstift.no.

Dokumentasjon

Hyperion forbeholder seg all rett til å be om å få utlevert dokumentasjon for å kontrollere at den oppgitte informasjonen er korrekt.

En forutsetning for å kunne delta i grunnlaget for søknad er at medlemsforeningen har levert årsrapport til Hyperion for 2016. Dersom dere er en observatærforning som ikke gjør dette, ta kontakt.

Søknad

For å søke må du sende en e-post til n4f@n4f.no med svar på fire spørsmål.
1. Hva heter foreningen?
2. Hva slags rolle har du i foreningen?
3. Hva var foreningens samlede utgifter for 2016?
4. Har dere et organisajonsnummer?

Dersom dere har et godkjent regnskap, kan dere gjerne legge det ved, det er ikke obligatorisk å sende det inn, men dersom dere blir tatt ut i internkontroll av vår revisor må dere kunne vise til det.

Alle som søker om momskompensasjon skal få en bekreftende e-post på dette, men det vil skje i arbeidstid så ta høyde for at det kan gå noen dager på grunn av ferieavvikling og lignende.

Dersom du allerede har søkt om momskompensasjon gjennom årsrapport i Hypersys, vil du ikke trenge å sende inn dette skjemaet.

FRIST: E-posten må være sendt n4f@n4f.no inn den 10/8 2017 dersom dere ønsker å søke.

Ta kontakt på sara@n4f.no hvis dere har noen spørsmål angående søknaden.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑