Politikk

Publisert på søndag 10. september, 2017

0

Hva mener partiene om våre interesser?

Hyperion var tilstede på Arendalsuka, norges største politiske møteplass, i sommer. Der inviterte vi alle stortingspartiene til å si litt om hva de mener om de fantastiske fritidsinteressene, frivillighet og digital kultur.

Dessverre hadde ikke alle partiene mulighet til å stille opp. Du kan lese svarene til de som gjorde det nedenfor.

 

IMG_2241

Freddy André Øvstegård, 1. kandidat for SV i Østfold og nestleder i SU. (Foto: Hyperion)

Freddy André Øvstegård, 1. kandidat for Sosialistisk Venstreparti i Østfold og nestleder i Sosialistisk Ungdom

SV mener at lokaler skal være tilgjengelige for alle typer kultur og frivillighet, det står også i vårt partiprogram og er noe vi kjemper for. Som nestleder i en ungdomsorganisasjon kjenner jeg meg også veldig igjen i det å måtte lete i dagesvis for å få tak i en skole å overnatte på når vi har konferanser, så det er viktig at man har tilgang på lokaler til å gjennomføre aktiviteter i.

Jeg kommer til å kjempe for det skal bli mer frie midler. I dag går veldig mye penger som deles ut som prosjektstøtte, noe som gjør det vanskelig for frivillige organisasjoner.

Jeg vil også at det skal opprettes en digital portal for utlån av lokaler slik at det blir mye enklere for organisasjoner, store og små, å få tak i et sted å ha arrangementene sine.

 

IMG_2261

Ingvild W. Thorsvik, 2. kandidat for Venstre i Agderfylkene. (Foto: Hyperion)

Ingvild W. Thorsvik, 2. kandidat for Venstre i Agderfylkene

Venstre er et kulturparti som er opptatt av alle kulturelle inntrykkene som har verdi for mennesket. Kultur er med på å drive samfunnet videre og er viktig for demokratiet, ytringsfriheten og enkeltindividet. Det å kunne uttrykke seg gjennom kultur eller det å kunne ta del i kultur, er med på å øke livskvaliteten til veldig mange mennesker.

Jeg synes det er veldig spennende at det er så mange som driver med spill, og at det er så viktig for dem, og derfor tenker vi at det er viktig å likestille E-sporten med andre fritidsaktiviteter. Det er jo ikke noe forskjell på E-sport og annen kultur.  

Venstre er jo, i tillegg til å være et kulturparti, et gründerparti og er veldig opptatt av at det skal være enkelt og greit å starte sin egen bedrift. Vi vil legge til rette for at det skal være naturlig å skape sin egen arbeidsplass. Og det er jo veldig aktuelt både for spillutviklere og annen kulturnæring. De fleste som driver med kultur som næring, er enkeltpersoner og gründere, så gründepolitikk er veldig viktig for kulturlivet.

 

Sveinung Stensland, 3. kandidat for Høyre i Rogaland

Sveinung Stensland, 3. kandidat for Høyre i Rogaland. (Foto: Høyre/hoyre.no)

Sveinung Stensland, 3. kandidat for Høyre i Rogaland

Vi vil først og fremst styrke frivillig sektor gjennom gode og forutsigbare ordninger for momskompensasjon og en aktiv politikk mot utenforskap fra Høyres side.

Vi mener også at bibliotekene er blant våre viktigste møteplasser i hvert lokalsamfunn. Vi vil fremme åpenheten ved bibliotekene med målrettet støtte gjennom utviklingsmidler som vi innførte i regjering.

For å løfte digital kultur vil Høyre innføre nullmoms på e-bøker og gjennomgå hele mediestøtten i neste periode for å oppdatere den til den nye digitale virkeligheten. Vi vil styrke de miljøene som utvikler digital kultur, herunder studiesteder for spillutvikling.

 

 

 

 

IMG_2259

Kjell Ingolf Ropstad, 1. kandidat for KrF i Aust-Agder og nestleder i KrF. (Foto: Hyperion)

Kjell Ingolf Ropstad, 1. kandidat for Kristelig Folkeparti i Aust-Agder og nestleder i KrF

KrF er jo frivillighetspartiet og vi har veldig stor tro på at frivillighet er viktig. Både fordi det skaper aktivitet for mange grupper, men også fordi vi mener at et samfunn med mange frivillige er et sunnhetstegn. Vi vil gjøre mer for å tilrettelegge for og gjøre det enklere å drive frivillige organisasjoner; gjennom for eksempel å sikre tilskudd og å unngå byråkratiseringen.

Så er det spesielt viktig at vi legger til rette for at man har et sted å samles, og at kommunene leier ut gratis lokaler til frivillige organisasjoner. Jeg synes dere kommer med gode innspill om at de stedene skal være tilpasset mange typer aktivitet, enten det er med internett eller strøm, eller at vi har mer moderne biblioteker, som tar hensyn til at det ikke bare er bøker som bør leies ut, men kan være med på å stimulere til at andre typer aktivitet.

Jeg har selv vært medlem i en brettspill-klubb som var med i Hyperion, og er personlig veldig glad i brettspill. Det er en fantastisk måte å ha det gøy og være sosial på!

 

IMG_20170817_172730636_HDR

Mani Hussaini, leder i AUF. (Foto: Hyperion)

Mani Hussaini, 6. kandidat for Arbeiderpartiet i Akershus og leder i AUF

Vi vil gi kommunene mer penger, fordi kutt i kommuneøkonomien ofte går ut over kulturaktivitet. Ordninger som gratis lokaler og utlån av nødvendig utstyr må heller styrkes og Arbeiderpartiet har i mange kommuner sagt at barn og unge skal ha mulighet til å drive med sine fritidsaktiviteter uten ekstra kostnad. Arbeiderpartiet ønsker i tillegg å styrke de ordningene som gir ulike kulturuttrykk steder å være og utstyr å bruke.

Ofte vet man ikke heller hvor man skal henvende seg. Derfor vil vi at det i alle kommuner skal være personer som jobber spesifikt med å bistå frivillig sektor for å gjøre hverdagen for organisasjonene enklere. Bistå i søkeprosesser, opplæring i organisasjonsarbeid og informasjon om hvilke tilbud og muligheter som finnes tilgjengelig.

Bibliotekene skal være både en møteplass og en formidler av kultur, og vi vil jobbe for at bibliotekene blir en samlingsplass for flere ulike aktiviteter og da et naturlig samlingssted for ungdom. Arbeiderpartiet vil sikre at tilbudet blir bedre for ungdom gjennom utlånsordninger for flere typer bøker, film, spill og annet.

Arbeiderpartiet vil også sørge for et løft for nærbibliotek og skolebibliotekene, slik at disse får et bedre tilbud og er mer nært der ungdom er til vanlig.

Vi vil jobbe for å anerkjenne og ta digital kultur “inn i varmen”. Digital kultur har i stor grad blitt overlatt til kommersielle krefter alene, og vi mener det er på tide å sørge for at både amatørene og de proffe får steder å være og styrket mulighet til å utvikle seg. Ikke minst sørge for at digital kultur vises frem i offentligheten i større grad.

Det er viktig at frivilligheten har god finansiering og stor frihet. Når aktiviteten øker skal man bli møtt med mulighet til å gi tilbud til flere, blant annet ved at finansiering i høy grad skal skje gjennom midler som man selv bestemmer hvordan skal brukes og ikke gis som prosjektstøtte. Vi ønsker også å samle alle søknader i en felles søkeportal for at man skal kunne bruke mindre tid på å søke penger, mer tid på det man faktisk vil drive på med. Det skal vi få til ved at kulturens andel av statsbudsjettet økes til 1 prosent.

Gjennom vår skolepolitikk vil vi satse på en digital revolusjon – vi vil at alle barn og ungdom skal ha kunnskap og verktøy til å være med i den digitale hverdagen. Da er det også viktig at vi har en sterk digital kultur utenfor skolegården som alle kan ta del i.

 

Vi fikk dessverre ikke svar fra MDG, Senterpartiet, eller Fremskrittspartiet. Alle partiene fikk mulighet til å svare på spørsmål over mail dersom de ikke kunne møte oss på Arendalsuka.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑