OrgNytt

Publisert på tirsdag 24. oktober, 2017

0

Valgkomiteens innstilling for 2018

Hyperion sitt landsting går av stabelen til helgen, og nye tillitsvalgte for 2018 skal velges der søndag den 29. oktober. Her kommer valgkomiteens innstillinger for neste år. Vi ønkser alle kandidater lykke til med valgte.

Valgkomiteens redegjørelse for Arbeidsutvalget og Generalsekretær

Vi i valgkomiteen har forsøkt å legge ned et ekstra stykke arbeid i innstillingen til AU i år. Vi har holdt et ekstra øye med lederkandidatene siden 2016, da de først meldte sin interesse for å stille til ledervalg i år. Vi ba også nestlederkandidatene melde seg tidlig i år, og har forsøkt å legge en kabal som gir oss et AU med høy motivasjon, solid kompetanse, godt vekstpotensiale, og arbeidsmetoder som fungerer godt sammen. Vi mener at Habiba Stray, Simon Skjerven, Line Kvinge og Eina Jørgensen sammen utgjør et solid lag med komplimenterende styrker, og at de kommer til å gjøre en utmerket jobb som Hyperions ledelse.

Leder: Habiba Stray
Habiba Stray er 23 år og fra Kristiansand. Hun har bakgrunn fra Elevorganisasjonens sentralstyre, har sittet et år i Hyperions sentralstyre og et år som 2. Nestleder i AU. De to årene Habiba har hatt verv i Hyperion har hun vist både ambisjon og arbeidslyst, samt et ønske om å vokse til å bli en god leder. Hun er villig til å sette høye krav og følge dem opp, og vi tror hun kommer til å bli en god og effektiv leder for både AU, Sentralstyret og Hyperion som helhet.

Vi i valgkomiteen mener at Habiba har vist en god evne til å jobbe med og motivere frivillige, en evne til å strukturere både eget og andres arbeid, og et ønske om å gjøre Hyperion bedre for både organisasjoner, medlemmer og frivillige. På bakgrunn av dette vi å innstille på henne som leder for 2018.

Generalsekretær: Simon Skjerven
Simon Skjerven

Simon Skjerven er 23 år og har vært ansatt som regionskoordinator siden 2015, og er godt kjent med hvordan organisasjonen fungerer og sekretariatets roller. Arbeidsoppgavene hans har gått utover det som forventes av en regionskoordinator, og han har blant annet utviklet Hyperskolen, et kurssystem som skal kunne brukes av tillitsvalgte for å holde kurs om alt som er Hyperion. Valgkomiteen har full tiltro til at han kommer til å holde god kontroll på både økonomien og de ansatte, og at han vil drifte kontoret på en effektiv og god måte.

Vi i Valgkomiteen mener at Simon har en god organisasjonsforståelse, et øye for politikk, og at han reflekterer godt rundt framtiden til Hyperions sekretariat. På bakgrunn av dette velger vi å innstille på ham som generalsekretær for 2018.

1. Nestleder: Line Manum Kvinge

67315_742409572493014_4307567728097106773_n

Line Manum Kvinge er 22 år og fra Bergen. Hun har god fartstid i Hyperion. Hun har utmerket seg med et brennende engasjement siden hun satt i  sentralstyret i 2014. Hun tok ingen sentrale verv i 2015 da hun flyttet for å studere i England, men opprettholdt tilstedeværelse som frivillig på arrangementer som Hypercamp og Arcon gjennom perioden, og påtok seg både et verv i desisjonskomiteen og ansvaret som økonomiansvarlig for Hyperion Vest så snart hun flyttet tilbake til Norge. I alle sine verv har hun vist at hun er strukturert, pålitelig, lett å jobbe med og full av egeninitiativ.

Vi i valgkomiteen mener at Line sitter på solid kompetanse på tvers av både regioner og verv og at hun har en god forståelse av utfordringene Hyperion kommer til å møte de neste par årene. På bakgrunn av dette velger vi å innstille på henne som 1. Nestleder for Hyperion.

2. Nestleder: Eina Bergem Jørgensen
12036679_10205079982295200_159530940569788254_nEina Bergem Jørgensen er  21 år og begynte sin foreningeskarriere i KFE-miljøet i Oslo, i dag er hun leder av Oslo Kvinnelige Spillforening. Som del av den forberedende arbeidsgruppa og HMS ansvarlig på Hypercamp har hun både vist at hun er villig til å påta seg stort ansvar og at hun har evnen til å takle stressende situasjoner på en god måte. I tillegg har hun vist politisk engasjement både i redaksjonskomiteen for politisk program i år, og sin deltagelse under arendalsuka for Hyperion.

Vi i valgkomiteen er imponert over arbeidsviljen og dedikasjonen Eina har vist i løpet av året. Hun har demonstrert at hun er både ansvarsfull, pålitelig og initiativrik. På bakgrunn av dette velger vi å innstille på henne som 2. Nestleder for Hyperion.

 

Til  de andre plassene i sentralstyret har valgkomiteen innstilt på:
Leaf O. P. Thorseth
Helle Munthe-Kaas
Simen Olsen
Laila Oftedal Voll
Vincent Adrian Mainardi
Gabriela Mastoris
Øystein Ørbek Eide

Innstilt til representantskapet er:
Audun Elvanes
Ingveig Alida Larsson
Ole Kristian Lien
Felicia Rolf
Joachim Øren
Catherine Buchanan
Oliver Aurora Sandane – 1. vara
Fredrik Aleksander de Lange – 2. vara

Desisjonkomiteen:
Brage Sekse Aarset
Sidsel Fjelltun

Valgkomiteen:
Vincent Jalland
Sara Hauge
Simon Ingebrigtsen
Sandra Lystad
Andreas JohansenStengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑