OrgNytt

Publisert på tirsdag 19. desember, 2017

0

Vil du sitte i Hyperions organisasjonsutvalg?

Hyperions Landsting vedtok i år at forbundet skal sette ned et utvalg som skal evaluere organisasjonsstrukturen. I den forbindelse åpner vi for søknader fra kandidater fra medlemsforeningene i Hyperion.

Organisasjonsutvalget skal blant annet se på organiseringen av interesseområdene som Hyperion dekker, arbeidsfordeling mellom de ulike organene i organisasjonen og profesjonalisering av forbundet. Utvalgets arbeid skal resultere i en rapport som skal leveres innen utgangen av 2018. Dette er en stor og viktig prosess for forbundet og alle dens medlemsforeninger, og derfor er det viktig at de ulike interesseområdene i Hyperion representeres i utvalget.

Sentralstyret har vedtatt et mandat og en sammensetning for utvalget, som kan lastes ned: Mandat og sammensetning for organisasjonsutvalget.

Vi leter etter gode kandidater med erfaring, kunnskap og interesse for Hyperion og forbundets fremtid. Dersom du føler at du passer godt inn, kan du søke ved å sende en mail til påtroppende generalsekretær Simon Skjerven på simons@n4f.no innen lørdag 13. januar. I mailen bør du legge ved en beskrivelse av deg selv med fokus på hvilken erfaring og kompetanse du har og hva du kan bringe til utvalget. Skriv også klart og tydelig hvilken plass du søker på.

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

  • Ett (1) medlem fra en medlemsforening innenfor interesseområdet dataspill.
  • Ett (1) medlem fra en medlemsforening innenfor interesseområdene datatreff, demoscene og kreativ data.
  • Ett (1) medlem fra en medlemsforening innenfor interesseområdene bordspill, rollespill, laiv og historisk gjenskapning.
  • Ett (1) medlem fra en medlemsforening innenfor interesseområdene tegneserier, bøker, filmer og TV-serier som fokuserer på sci-fi, horror og fantasy.
  • To (2) tidligere sentralt tillitsvalgte i Hyperion.
  • To (2) personer med erfaringer fra andre barne- og ungdomsorganisasjoner.
  • En (1) åpen plass.

Utvalget settes formelt ned av sentralstyret i Januar 2018. Ved spørsmål, ta kontakt med påtroppende generalsekretær.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑