Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Nye medlemsforeninger

tirsdag 8. april, 2014

Torucon, Heroes of Sandpoint, Esports LAN Gaming, Jomfruklubben, Kvinnherad brettspelklubb og In Development


Supplering av Sentralstyret

tirsdag 11. mars, 2014

I februar måtte en person forlate Sentralstyret, da han fikk en stilling i Hyperion. I løpet av sommeren vil også


Hyperion flytter

mandag 10. mars, 2014

Hyperion flytter ut av våre gamle lokaler i Akersbakken 12 og inn i Frivillighetshuset i Kolstadgata 1. Dette vil betyr


Hyperion feirer 12 år!

onsdag 19. februar, 2014

På denne dag for 12 år siden ble Hyperion ble stiftet i RF-kjelleren på Blindern i Oslo av foreningene TSP,


Hyper-kartet

onsdag 19. februar, 2014

Vi har laget er kart som viser medlemsforeningene i Hyperion. Du kan bruke det til å finne ut hvor det


Hyperion på LoVeLAN

tirsdag 18. februar, 2014

21. – 23. februar arrangeres LoVeLAN av Hyperion-foreningen Geex IL i Vesterålshallen på Melbu i Nordland. Fra Hyperion kommer 2.


Årsrapportinnlevering

torsdag 6. februar, 2014

Alle foreninger som var medlem av Hyperion i 2013 må levere årsrapport. Dette er fordi Hyperion skal få støtte forTil toppen av siden ↑