Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Frifondfordeling 2014

onsdag 15. oktober, 2014

Vi minner om at siste frist for signering av akseptskjema i Hypersys og innbetaling av forbundskontingenten er den 31. oktober.


Tre nye medlemsforeninger

mandag 22. september, 2014

Foto: NMBU Gaming På lørdagens sentralstyremøte ble tre nye foreninger innvilget medlemskap i Hyperion. Velkommen skal dere være! Med disse tre


Nye sentralstyremedlemmer

onsdag 3. september, 2014

På representanskapsmøtet den 30. august ble Felicia Rolf og Sandra Carina Lystad supplert inn i sentralstyret. Sandra Carina Lystad er


Seks nye medlemsforeninger!

mandag 1. september, 2014

Foto: Trude Kraft | Avbildet: Rumpeldunklaget Enhjørningsensemblet gleder seg til å møte nystiftede Cabraceus til kamp. På søndagen sentralstyremøte ble seks


Landstinget 2014!

tirsdag 22. juli, 2014

Det innkalles til ordinært Landsting i Hyperion, 25. til 26. oktober på Oslo Airport Hotell. Husk alle de viktige fristene! Til toppen av siden ↑