Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Heltinneprosjektet

mandag 9. september, 2013

Hyperion starter opp et nytt prosjekt som vi har valgt å kalle Heltinneprosjektet. Heltinneprosjektet handler om at heltinnene i Hyperion


Valg

fredag 30. august, 2013

Den 26. oktober er det valg igjen i Hyperion. Dette betyr at det skal være valg av: Leder Generalsekretær 6-9


Seks nye medlemsforeninger!

mandag 12. august, 2013

Det ble avholdt sentralstyremøte i Hyperion 11. august der 6 nye foreninger fikk innvilget medlemsskap. Vi ønsker velkommen til: Christiania


Landstinget

onsdag 7. august, 2013

Det innkalles til ordinært Landsting i Hyperion, 18. til 20. oktober på Sundvollen Hotell. Husk alle de viktige fristene!


Si ditt om grunndokumentene!

mandag 5. august, 2013

18. oktober starter Landstinget. Dette er landsmøtet til Hyperion og et samlingspunkt for alle foreningene. Da skal grunndokumentene behandles på nytt


Nominér en ildsjel!

torsdag 4. juli, 2013

Vi åpner for nominasjoner til Hyperions fortjenestegrader. Fortjenestegradene er utmerkelser som deles ut for ekstraordinær innsats for det fantastiske. Du


Foreningsmentor

mandag 10. juni, 2013

For å bedre medlemskontakten mellom Hyperion og foreningene, lanserer vi nå ordningen som har det flotte navnet Foreningsmentor!


Sentralstyremøte

lørdag 8. juni, 2013

Idag, 6. august, har sentralstyret samlet seg i Bergen for å diskutere viktige saker som skaper Hyperion



Til toppen av siden ↑