Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Innstillinger til Arbeidsutvalget

fredag 14. oktober, 2016

Valgkomiteen startet arbeidet med innstillingene til Arbeidsutvalget i juli. Intervjuer med aktuelle kandidater ble gjennomført på Hypercamp, og det har


Tre nye foreninger i Hyperion!

torsdag 23. juni, 2016

Under sentralstyremøtet mandag 13. juni ble tre nye foreninger meldt inn i Hyperion! Foreningene er fra Jessheim, Stavanger og Oslo. Her er


Tre nye foreninger i Hyperion!

fredag 13. mai, 2016

Under sentralstyremøte torsdag 12. mai ble tre nye foreninger meldt inn i Hyperion! Foreningene er fra Trondheim, Lindås (i Hordaland)


Tre nye foreninger i Hyperion!

torsdag 14. april, 2016

Under sentralstyremøtet onsdag 13. april ble tre nye foreninger meldt inn i Hyperion! Foreningene er fra Bergen, Trondheim og Svelvik/Vestfold.


Prosjektstøtten 2016

onsdag 13. april, 2016

Prosjektstøtten er ment for å hjelpe foreninger som er medlem av Hyperion til å utvikle seg og vokse. Prosjektstøtte er støtte manTil toppen av siden ↑