Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Momskompensasjon

fredag 31. juli, 2015

Medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon 2014. Hensikten med ordningen er


Fire nye medlemsforeninger!

tirsdag 19. mai, 2015

Hyperions sentralstyre hadde møte onsdag den 13. mai, og innvilget medlemskap til tre nye foreninger. I tillegg hadde de et


Fire nye medlemsforeninger!

fredag 27. mars, 2015

Hyperions sentralstyre hadde møte fredag den 27. mars, og innvilget medlemskap til fire nye foreninger. Foreningene kommer fra Rogaland, Hordaland,Til toppen av siden ↑