Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

11 nye foreninger!

fredag 18. desember, 2015

Hyperion hadde sentralstyremøte onsdag 16. desember og meldte inn hele 11 nye foreninger i forbundet. Det er tre fra Oslo, en


Momskompensasjon

fredag 31. juli, 2015

Medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon 2014. Hensikten med ordningen er


Fire nye medlemsforeninger!

tirsdag 19. mai, 2015

Hyperions sentralstyre hadde møte onsdag den 13. mai, og innvilget medlemskap til tre nye foreninger. I tillegg hadde de etTil toppen av siden ↑