Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Julestengt kontor

fredag 15. desember, 2017

Vi stenger vi kontoret for jula, og kommer tilbake på nyåret. Har du spørsmål du vil ha svar på, kan du


Nye Hyperion-foreninger!

tirsdag 14. november, 2017

Hyperion har fått tre nye fantastiske foreninger! Vi vil gjerne si velkommen til Haugasmash, Smash Rogaland og Air E-sport som er


Redaksjonsmedarbeider søkes!

tirsdag 7. november, 2017

Hyperion søker en redaksjonsmedarbeider til en 20% stilling. OM PEGASUS: Pegasus er magasinet for de interessene som samles under begrepet


Regionssekretær søkes!

tirsdag 7. november, 2017

OM HYPERION: Hyperion er den nasjonale  paraplyorganisasjon for alle klubber og foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, eksempelvis datatreff, rollespill,Til toppen av siden ↑