Representantskapsmøte RS01

Representantskapet er øverste myndighet i Hyperion mellom to Landsting og har som hovedoppgave å legge de strategiske føringene for de øvrige sentrale organene og å fatte alle vedtak av stor betydning, herunder godkjenning av store økonomiske og juridiske forpliktelser og revideringer av budsjettet.

Representantskapet består av representanter valgt av og blant medlemsforeningene, to representanter valgt av styret eller årsmøtet i hvert regionslag, samt 6 direktevalgte og 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge valgt av Landstinget. Fordelingen av delegater til medlemsforeningene er sendt med innkalling på epost.

Møtet varer fra ca 12:00 til 15:00 og avholdes på Quality Hotel 33 i Oslo, lørdag 16. mars. For mer informasjon, se innkalling som har blitt sendt på epost.


Kart utilgjengelig

Dato/klokkeslett:

16/03/2019
klokka 12:00 – 15:00

Sted

Quality Hotel 33

Kategori

Møte

Lagre i min Google-kalenderTil toppen av siden ↑