Representantskapet

Representantskapet er Hyperions øverste organ mellom to landsting.

Foreninger med mer enn 100 medlemmer utnevner selv delegater til Representantskapet, antallet delegater beregnes ut fra antall medlemmer i foreningen. Regionslagene har hver to representanter som utnevnes av styret eller årsmøtet i laget og landstinget velger hvert år seks representanter fra den øvrige medlemsmassen, med en målsetning om at de som ikke alt er representert skal få en stemme i representantskapet.

Representantskapet har fullmakt til å revidere budsjettet som landstinget har vedtatt. I tillegg er representantskapet en anledning for at alle foreningene i Hyperion kan påvirke driften av organisasjonen også utenom landsting.

Direktevalgte representanter til Representantskapet for 2018 er:

  • Ingveig Alida Larsson
  • Audun Elvanes
  • Ole Kristian Lien
  • Felicia Rolf
  • Joachim Øren
  • Catherine Buchanan
  • Aurora Sandane, 1. vara
  • Fredrik Aleksander de Lange, 2. vara

Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑