Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ti medlemmer valgt av Landstinget.

Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i lokallag eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for en begrenset del av aktiviteten Hyperion gjennomfører og organets arbeid koordineres av arbeidsutvalget.

Sentralstyret 2018 består av:


Habiba Stray, leder.

 


Line Manum Kvinge, 1. nestleder.

 


Erling Nes Mygland, 2. nestleder.

 


Simon Skjerven, Generalsekretær

 


Laila Voll, Sentralstyremedlem

 


Leaf Thorseth, Sentralstyremedlem

 


Helle Munthe-Kaas, Sentralstyremedlem

 


Vincent Mainardi, Sentralstyremedlem

 


Gabriella Mastoris, Sentralstyremedlem

 


Simen A. W. Olsen, Sentralstyremedlem

 


Eina Bergem Jørgensen, Sentralstyremedlem

For mer informasjon om Sentralstyret kan man lese vedtektenes § 8.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑