Nyvalgte styre fra landstinget 2016

Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ti medlemmer valgt av Landstinget.

Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i lokallag eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for en begrenset del av aktiviteten Hyperion gjennomfører og organets arbeid koordineres av arbeidsutvalget.

Sentralstyret 2017 består av:

 • Simon Ingebrigtsen, leder.
 • Brage Sekse Aarset, 1. nestleder.
 • Habiba Stray, 2. nestleder.
 • Sara Hauge, Generalsekretær
 • Erling Nes Mygland
 • Helle Munthe-Kaas
 • Jorid Jønland
 • Sidsel Fjelltun
 • Simen A. W. Olsen
 • Stein Elgethun
 • Leaf Thorseth

For mer informasjon om Sentralstyret kan man lese vedtektenes § 8.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑