Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ti medlemmer valgt av Landstinget.

Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i lokallag eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for en begrenset del av aktiviteten Hyperion gjennomfører og organets arbeid koordineres av arbeidsutvalget.

Sentralstyret 2018 består av:

 • Habiba Stray, leder.
 • Line Manum Kvinge, 1. nestleder.
 • Erling Nes Mygland, 2. nestleder.
 • Simon Skjerven, Generalsekretær
 • Laila Voll
 • Leaf Thorset
 • Helle Munthe-Kaas
 • Vincent Mainardi
 • Gabriella Mastoris
 • Simen A. W. Olsen
 • Eina Bergem Jørgensen

For mer informasjon om Sentralstyret kan man lese vedtektenes § 8.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑