Prosjektstøtten

Prosjektstøtten er ment for å hjelpe foreninger som er medlem av Hyperion til å utvikle seg og vokse. Prosjektstøtte er støtte man får for å gjennomføre et bestemt prosjekt eller en bestemt aktivitet. Eksempler kan være å arrangere et dataparty, dra på skolebesøk eller arrangere en laiv. Ordningen har en egen pott penger som man kan søke i tillegg til de vanlige Frifond-midlene foreninger mottar hver høst fra Hyperion.

Formålet med støtten er at foreninger skal kunne få økonomisk støtte til å vokse og bli større. Målgruppen er blant annet foreninger som bruker alle midlene de mottar fra Hyperion på å arrangere fast aktivitet som leie, kjøp av utstyr eller lignende, men som ser en mulighet til å vokse dersom de mottar ekstra pengestøtte én gang. Siden Hyperion tildeler støtte til foreninger basert på hvor mange medlemmer de har legger støtteordningen vekt på at prosjektet skal rekruttere nye medlemmer. Ideen er at foreningen skal kunne fortsette prosjektet uten ny prosjektstøtte fra Hyperion.

En tredjedel av potten på 150.000 skal gå til foreninger med under 20 tellende medlemmer i 2016. Er du en forening med under 20 tellende medlemmer, er dette en god anledning til å kunne satse på rekruttering og nå 20 tellende medlemmer som er grensen for bonus i den ordinære frifondtildelingen.

Hvis dere har en idé men trenger hjelp til å søke er det bare å sende en epost til n4f@n4f.no så hjelper vi dere gjerne.

Søknadssum: kr 1.000 – 25.000
Frist: Deles ikke ut i 2018

Målsetting:

Formålet med denne støtteordningen er å støtte aktivitet som:

  • Øker foreningens tellende medlemsmasse.
  • Bidrar til å skape ny aktivitet hos medlemsforeningene som kan gjentas uten ytterligere støtte.
  • Støtte tiltak foreningen ellers ikke har anledning til å satse på

Hvem kan søke?
Alle Hyperions medlemsforeninger kan søke. Det betyr at styret i foreningen formelt må vedta at foreningen skal søke støtteordningen for at Hyperion kan tildele penger.

Prioriterte søknader:

Prosjekter som kan vise til følgende måloppnåelse blir særskilt prioritert under støttefordelingen:

  • Prosjektet bidrar til å skape kompetanse i foreningen.
  • Prosjektet utfordrer foreningen til å tenke langsiktig om sin egen drift.
  • Foreningen sannsynliggjør via en god søknad at prosjektet vil bli gjennomført og at målene for prosjektet vil bli nådd.
  • Foreningen har over 20 medlemmer under 26 år og foreningen er nyinnmeldt i Hyperion det aktuelle året.

Du finner retningslinjene for årets støtteordning her.

NB Dette er ikke den samme ordningen som prosjektstøtteordningen til Hyperion Øst for fylkene Oslo og Akershus. Oslo og Akershus foreninger kan søke på begge disse ordningene. 

 


Til toppen av siden ↑