Frifond

Frifond er en tilskuddsordning for midler til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Som medlemsforening i Hyperion kan man motta støtte fra Frifond til aktivitet i foreningen. Hyperion deler ut frifondmidler hvert år, både til eksisterende foreninger og til nye foreninger som ønsker å bli med (etableringstilskudd).

Hyperions tildeling baserer seg på antall medlemmer under 26 år i medlemsforeningene pluss et fast tilskudd per forening. I 2012 delte Hyperion ut til sammen ca 2 000 000 kr til sine foreninger.

Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar frifondtilskudd fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑