Sekretariatet

Sekretariatet er ansatte på kontoret til Hyperion og jobber sammen med Generalsekretær. Hyperion har 5 ansatte, i tillegg til generalsekretær.

Sammen med Generalsekretær består sekretariatet av en organisasjonssekretær i 40%-stilling, en regionskoordinator i 40%-stilling, en aktivitetssekretær i 40%-stilling og to redaktør for Pegasus i 20%-stilling.

 


Simon Skjerven, generalsekretær 

Simon er generalsekretær og er ansvarlig for den daglige driften av Hyperion. Han er også sjef for resten av sekretariatet.

E-post: simons@n4f.no
Telefon: 936 85 231


Sindre Garret Lamvik Sollie, organisasjonssekretær

Organisasjonssekretæren bistår og jobber sammen med Generalsekretær med økonomi og administrasjon, samt forefallende arbeid.

E-post: sindre@n4f.no
Telefon: 905 51 892


Karianne Hagen Wendt, regionskoordinator

Regionskoordinatoren følger opp regionslagene i Hyperion og fasiliterer for kommunikasjon med sentrale ledd.

E-post: karianne@n4f.no
Telefon: 458 44 828


Kristina Moe-Karlsen, aktivitetssekretær

Aktivitetssekretæren har ansvar for store deler av aktiviteten Hyperion arrangerer og Hyperions sosiale medier.

E-post: kristina@n4f.no
Telefon: 917 65 963


Thea Bårdsdatter Foslie, redaktør i Pegasus

Thea jobber spesifikt for magasinet Pegasus, med koordinering av redaksjon og annet informasjonsarbeid.

E-post: thea@n4f.no
Telefon: 90 13 14 04

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑