Politikk

Publisert på fredag 26. april, 2013

0

Vil du sitte i Hyperions politiske utvalg?

2013 blir det første året med et eget politisk utvalg i Hyperion. Vi søker deg som har ekstra interesse for fantastisk kultur!

Formålet med utvalget er å være en ressursgruppe for de med litt ekstra engasjement for de fantastiske fritidsinteressene og deres plass i politikken. Hyperion snakker ikke bare om brettspill, fabelprosa og data, men også om kultur- og frivillighetspolitikk. Alt Hyperion har av politiske meninger står i vårt politiske program.

Mandatet til det politiske utvalget har blitt vedtatt av representantskapet til Hyperion:

Utvalget skal:

  • innstille på vedtak vedrørende Hyperions politikk til representantskapet og Landstinget
  • bistå organisasjonen i politiske spørsmål.
  • foreslå hva som er hensiktsmessig av aktuelle saker å følge opp.

Utvalget kan møtes så ofte de anser som nødvendig, og i den form de anser som hensiktsmessig. Medlemmer av utvalget bør være tilgjengelige for å konsulteres av tillitsvalgte i Hyperion ved behov.

Igjen så er dette første gang Hyperion prøver noe slikt i nyere tid, så utvalgets medlemmer får litt ekstra frihet i hvordan man ønsker å arbeide.

Det skal velges inntil fem personer til utvalget. Er du interessert i å være med? Ta kontakt med arbeidsutvalget på trygve@n4f.no!

 Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑