Politikk

Publisert på onsdag 8. mai, 2013

0

Barne- og ungdomstinget

Den 28-29. april deltok leder, 1. nestleder og generalsekretær på Barne- og ungdomstinget til LNU (Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner).

Barne- og ungdomstinget er LNUs representantskap, og her tas viktige avgjørelser for LNU det kommende året. LNU er en paraplyorganisasjon for norske barne- og ungdomsorganisasjoner, og skal være en ressurs for sine medlemmer. De tilbyr blant annet kurs som er åpne for tillitsvalgte i våre medlemsforeninger. I tillegg forvalter LNU Frifond Organisasjon som Hyperion søker på vegne av medlemsforeningene og Kulturmidlene som vi søker for å gjennomføre prosjekter, gjerne samarbeid med foreningene.

I LNU jobber Hyperion for saker som skal komme alle våre medlemsforeninger til gode. Vi jobber blant annet for å øke støtteordningene og forenkle momskompensasjonssystemet. På årets Barne- og ungdomsting ble det også vedtatt at LNU skal jobbe for at de under 18 også skal kunne administrere organisasjonskonto, noe vi vet at en del av våre foreninger har slitt med. Om man skulle trenge hjelp til å opprette konto, kan man ta kontakt med sentralt for å få en konto i DNB.

Hyperion har i tillegg tillitsvalgte i LNU-systemet. Inge Carlén representerer Hyperion i kontrollkomitéen til LNU, Mikal Kvamsdal sitter i styret og Erlend Sand Bruer sitter i klageutvalget. Leder Felix Vaager har i tillegg sittet i Resolusjonskomité om statstilskudd i løpet av våren.

Et velfungerende LNU er viktig for Hyperion, og en av kanalene som de sentralt tillitsvalgte arbeider i for bedre rammevilkår og mindre administrasjon for medlemsforeningene.

 

 Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑