Politikk

Publisert på mandag 12. august, 2013

0

Digitalt kulturløft

I den tredje delen av kulturløftet, som ble presentert på fredag, blir dataspill og digital kultur trukket fram som unike kulturuttrykk på lik linje med film, litteratur og teater. Dette er en tydelig anerkjennelse av dataspill som en verdifull og viktig del av kulturen. Dokumentet trekker også flerbruk frem som et moment, dette er noe spesielt dataforeninger som KANDU har jobbet med over flere år. Det er viktig at offentlige bygg kan brukes til flest mulige ulike former for kultur. Til slutt argumenterer kulturløftet for en fortsatt satsting på forenkling i frivilligheten, barn og unge skal ikke holdes tilbake av unødig byråkrati når de forsøker å organisere sine egne kulturopplevelser.

Det er positivt at regjeringen begynner å tenke nytt om kulturen, og dersom ord følges av handling kan dette få store konsekvenser for de fantastiske fritidsinteressene.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑