Politikk

Publisert på onsdag 14. august, 2013

0

Mer spill, mindre kriminalitet.

Av Felix Vaager

Kriminalitet blant unge går ned, forskerne peker på dataspill og ungdomsfrivillighet som årsaker.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble 10,3 prosent av all ungdom mellom 15 og 20 år siktet for lovbrudd i 2002. I 2011 var andelen falt til 7,8 prosent, altså en nedgang på 25 prosent. Skriver Vårt Land. Dersom man går igjennom statistikken for vold kan man argumentere for at det har vært en systematisk nedgang i vold, og at den nedgangen stadig pågår.

Anders Bakken i Nova hevder at nedgangen man ser i kriminalitet blant ungdom kan skyldes fremveksten av dataspill som hobby. Dataspill er engasjerende men samtidig trygt. Dagens ungdommer har et bedre forhold til foreldrene og er mer integrert i familiene sine enn før. Rusfrie arrangementer som The Gathering der 5000 unge møtes for å spille dataspill og møte likesinnede representerer noe unikt, ungdommene møtes og skaper sin egen kultur og sin egen fritid.

Nedgangen i vold generelt i samfunnet gjør at de som hevder dataspill fører til vold blir svar skyldig. Dataspill har gått fra å være en smal interesse for noen få til å bli noe alle driver med, samtidig fortsetter vold og kriminalitet å synke. Med unntak av noen få debattanter later de fleste til å ha lagt fra seg tanken på at dataspill er et alvorlig problem som direkte forårsaker vold, og konsentrerer seg heller om dataspillavhengighet.

Forskningen på dataspillavhengighet er foreløpig tynn, Novas egen undersøkelse slår ikke fast noen årsakssammenheng, og peker på at mobbing og dårlig oppvekst synes å føre til problemspilling. Nova undersøkelsen finner også at mer enn halvparten av problemspillere er kvitt problemene etter to år, uten noen som helst behandling. Borgestadklinikkens innledende kliniske studie av behandlingstiltak er nettopp det, den har ingen kontrollgruppe og bruker de ungdommene som selv melder seg eller sendes av foreldre som forsøksgruppe.

Jeg har tidligere skrevet at forskerne og samfunnet må være åpne når de undersøker dataspill. Det er ikke nyttig å tenke på spill som et rusmiddel, det medfører skylapper for de positive sidene ved spill. Dersom forskere i tiden som kommer finner ut at man kan bli avhengig av spill må det sees i sammenheng med alt det spillene kan gi oss. Dataspill er den mest populære fritidsinteressen blant ungdom, i et samfunn der ungdom fungerer bedre enn noen gang. Selv om det er mange andre faktorer som spiller inn er dataspill den mest dramatiske forskjellen i livet til ungdom i dag og ungdom for 20 år siden. Dette må ikke bli glemt når man diskuterer de aspektene av spill som kan virke farlige.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑