Politikk

Publisert på onsdag 8. oktober, 2014

0

Aktivitetslokaler truet

Foto: Cecilie Osland | Avbildet: Westlaiv, som er blant foreningene påvirket

Foreninger og organisasjoner over hele landet jobber jevnt og trutt, ofte motstrøms, for å sikre seg lokaler til aktiviteten sin. Dette er ikke minst et problem for mange av Hyperions medlemsforeninger, da våre interesser ofte sliter med å bli akseptert som «ekte» kultur av flere lokale myndigheter.

I Haugesund pågår det akkurat nå en kamp for å beholde et eksisterende tilbud. Der bruker foreningene WestLaiv, Haugaland Brettspillklubb og MTG Haugesund det offentlige tilbudet Slaktehuset til sine møter og aktiviteter, et tilbud som det nå er vedtatt store kutt i.

 – Kuttene vil ramme huset på en måte som gjør at det ikke lenger kan være åpent og gratis, og foreningene har ikke råd til å leie møtelokaler. Det sier foreningsleder i WestLaiv, Erling Nes Mygland. Hans forening vil bli hardt rammet hvis de mister muligheten til gratis lokale. – Foreningen holdes sammen gjennom det sosiale fellesskapet, det er klart det vil være katastrofalt hvis de 300 medlemmene i Hyperion-foreningene her mister muligheten til å møtes jevnlig.

­Erling mener kommunen må huske på alt det gode arbeidet frivilligheten gjør for lokalsamfunnet. – Frivilligheten her på huset legger ned gratis arbeid som hjelper vanskeligstilte, er rusforebyggende og øker det kulturelle mangfoldet. Det gjelder uansett om man driver med brettspill, idrett, musikk eller politikk!

Det har nå blitt tatt initiativ til en underskriftskampanje for å reversere kuttene til kulturhusene i Haugesund. Hvis du bor i byen, eller et annet sted på Haugalandet, håper vi du tar deg tid til å skriver under.

Se også oppslag i  Kamsund Avis.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑