Landstinget

Publisert på mandag 21. mars, 2016

0

Forberedende komiteer til Landstinget!

Vil du bidra med styringsdokumentene i Hyperion?

Da skal du nominere deg selv til en av de forberedende komiteene til landstinget!

De tre komiteen skal settes ned av representantskapsmøte den 9. april, og du kan nominere deg selv helt frem til da. Du nominerer deg selv med å fylle inn dette skjemaet.

Sammensettingen og mandatene til de tre komiteene kommer her:

Arbeidsprogram:

  • 1 AU-medlem
  • 2 Sentralstyremedlem
  • 3 valgt fra medlemsforeningene eller representantskapet

Mandat for forberedende komité for arbeidsprogram
Komiteen skal utarbeide et helhetlig arbeidsprogram for forbundet.
Komiteen skal ta stilling til hvilke veivalg organisasjonen skal ta når det kommer til program. Komiteen skal tenke på hvilke prioriteringer som har blitt gjort tidligere og tenke nytt i forhold til hva man skal gjøre fremover.
Komiteen skal på bakgrunn av innspill fra lokallag, enkeltpersoner og komiteen selv utarbeide et helhetlig forslag til arbeidsprogram.
Komiteen skal innstille på program direkte til landstinget.

Politiskprogram:

  • 1 AU-medlem
  • 1  Sentralstyret
  • 3 Valgt fra medlemsforeningene eller representantskapet

Mandat for forberedende komité for politiskprogram
Komiteen skal utarbeide et helhetlig politiskprogram for forbundet.
Komiteen skal ta stilling til hvilke veivalg organisasjonen skal ta når det kommer til politisk program. Komiteen skal tenke på hvilke prioriteringer som har blitt gjort tidligere og tenke nytt i forhold til hva man skal gjøre fremover.
Komiteen skal på bakgrunn av innspill fra lokallag, enkeltpersoner og komiteen selv utarbeide et helhetlig forslag til politiskprogram.
Komiteen skal innstille på program direkte til landstinget.

Vedtekter:

  • 1 AU-medlem
  • 1 Sentralstyret
  • 2 valgt fra medlemsforeningene eller representantskapet

Mandat for forberedende komité for vedtekter:
Komiteen skal på bakgrunn av innspill fra lokallag, enkeltpersoner og komiteen selv, gjennomgå Vedtektene, og komme med endringsforslag der hvor debatten i organisasjonen viser at det kan være ønske om en forandring.
Komiteen skal komme med forslag til redaksjonelle endringer der hvor dette kan forbedre dokumentet.
Komiteen skal innstille overfor Landstinget på alle innkommende forslag til vedtektsendringer. Dersom det kommer inn forslag som bør omformuleres, skal komiteen fremme et nytt forslag med slik omformulering. Det opprinnelige forslaget fremmes likevel.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑