Landstinget

Publisert på fredag 14. oktober, 2016

0

Innstillinger til Arbeidsutvalget

Valgkomiteen startet arbeidet med innstillingene til Arbeidsutvalget i juli. Intervjuer med aktuelle kandidater ble gjennomført på Hypercamp, og det har blitt gjennomført oppfølgingsintervjuer i forbindelse med nominasjonfristen.

Det er kommet inn en nominasjon til leder, en til generalsekretær, og to nominasjoner til nestledere som er blitt akseptert av kandidatene. Av disse kommer tre fra kandidater som i dag innehar vervet de stiller til.

Valgkomiteen har som nevnt fulgt de kandidatene som har kommet inn over tid, og har ikke sett seg nødt til å vurdere ytterligere kandidater da de nominerte anses svært godt skikket til å utgjøre Arbeidsutvalget.

Vi er svært fornøyde med å ha god kontinuitet i organet, samtidig som vi får inn en ny nestleder med bakgrunn fra Sentralstyret. Generelt mener valgkomiteen at en utskiftning på 1-2 medlemmer per år er gunstig for å sikre kontinuiteten samtidig som nye medlemmer oppnår erfaring og kompetanse.

 

Leder: Simon Ingebrigtsen

img_7245

Simon har ledet Hyperion i ett år, og har før det vært engasjert i forbundet i en årrekke. Forbundet opplever fortsatt vekst, og med Simon som leder har utviklingen av organisasjonen fortsatt inn på nye områder. Valgkomiteen er glade for at Simon velger å stille, og fremhever her verdien av å ha en ledergruppe som sitter over noe tid og er i stand til å holde en stø kurs.

Valgkomiteen vil innstille på Simon Ingebrigtsen som leder i 2017.

 

Generalsekretær: Sara Hauge

Sara er Generalsekretær i Hyperion. Hun har ansvar for den daglige driften av organisasjonen og kontoret.

Sara har vært generalsektretær i to år og det er valgkomiteens oppfatning at hun har gjort en svært god jobb. I løpet av sin tid i forbundet så langt har Sara etablert Heltinneprosjektet, og tatt initiativ til mye organisasjonsutvikling som tar Hyperion videre inn i fremtiden. Som generalsekretærer flest har hun hatt oppsyn med det meste av driften, noe hun har gjort på en forbilledlig måte.

Valgkomiteen vil instille på Sara Hauge som generalsekretær i 2017.

 

Første Nestleder: Brage Sekse Aarset

Reed3

Brage har vært andre nestleder i et år. Han har arbeidet mye med infrastruktur, og hatt ledende roller i flere prosjekter, blant annet Hypercamp og forbundets profilering på The Gathering. Brage er en tillitsvalgt som hele tiden utvikler seg og vokser av nye ansvarsoppgaver.

Valgkomiteen vil innstille på Brage Sekse Aarset som første nestleder i 2017.

 

Andre Nestleder: Habiba Elisabeth Stray

13100913_10154084880907380_7987107030149474040_n

Habiba har sittet i Sentralstyret i et år, og har i denne tiden vært involvert i flere prosjekter, blant annet Hypercamp, Game over hate, og utviklingen av en ny holdningskampanje. Habiba har vist seg svært engasjert i sitt verv, og viser evne til å utvikle seg og ta til seg nye ferdigheter. Hun vil utgjøre et solid tilskudd til arbeidsutvalgets rekruttering.

Valgkomiteen vil innstille på Habiba Elisabeth Stray som andre nestleder i 2017.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑