OrgNytt

Publisert på tirsdag 7. november, 2017

0

Regionssekretær søkes!

OM HYPERION:
Hyperion er den nasjonale  paraplyorganisasjon for alle klubber og foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, eksempelvis datatreff, rollespill, brettspill, cosplay, fantasylitteratur og film. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU og gjennomfører prosjekter som er relevant for våre medlemsforeninger, bl.a. sommerleir og kurs/konferanser for tillitsvalgte i medlemsforeningene. Hyperions kontor ledes av forbundets generalsekretær, og bemannes av arbeidsutvalget i tillegg til et sekretariat.

Regionslagene i Hyperion er bindeleddet mellom medlemsforeningene og Hyperion sentralt. Hyperion har i dag fem regionslag.

Regionssekretærstillingen er en fast stilling i 40%.

OM STILLINGEN:
Regionssekretæren vil jobbe under, og motta, arbeidsoppgaver fra Hyperions generalsekretær. Arbeidsoppgavene omfatter å støtte regionslagene direkte og jobbe for å styrke regionenes rolle der de er lokalisert.

Bl.a. innebærer dette å:

 • Assistere med, og følge opp, søknader og rapportering til myndigheter og støttegivere
 • Assistere med rekruttering til regionslaget
 • Assistere med å arrangere kurs og konferanser for regionslag og foreninger.
 • Rapportere og følge opp rapportering til Hyperion på aktivitet og møter i regionslagene
 • Dokumenteringsarbeid
 • Bistå med årsrapportinnkreving
 • Andre forefallende oppgaver

VI SØKER:
Hyperion søker en motivert medarbeider som har evne til å jobbe selvstendig og ta egne initiativ.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring fra organisasjoner på fylkesnivå er en fordel.
 • Erfaring innen økonomi.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Stillingen lønnes etter lønnstrinn 23 i lønnstabeller for arbeidstakere i staten

SØKNADSFRIST: 29.11.17
OMFANG: 40%
OPPSTART: Ønskelig fra januar 2018.
ARBEIDSTID: Fleksibel etter avtale
ARBEIDSSTED: Hyperion sekretariat er lokalisert i Frivillighetshuset på Tøyen, i Oslo
KONTAKTPERSON: Generalsekretær: Sara Hauge, sara@n4f.no eller Regionsekretær: Simon Skjerven, simons@n4f.no

Søknad med CV sendes til jobb@n4f.no, skriv; “Regionssekretær” i emnefeltetStengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑