Landstinget

Publisert på onsdag 8. november, 2017

0

Høydepunkter fra Landstinget 2017

28. – 29. oktober gikk Hyperions 14. ordinære Landsting av stabelen på Radison Blu Alna.

Landstinget er det høyeste organet i Hyperion – det vil si at det er her de viktige avgjørelsene om hva Hyperion skal gjøre, mene og bruke penger på det neste året tas.

Til det 14. ordinære Landstinget samlet nesten 150 delegater og observatører seg fra hele landet for å diskutere og vedta nytt arbeidsprogram, politisk plattform, organisatoriske retningslinjer og budsjett 2018. I tillegg valgte Landstinget nytt sentralstyre, nye representanter til representantskapet, desisjonskomitè, valgkomitè og revisor.

Her kan du lese om litt av de som ble vedtatt.

Nye tillitsvalgte
Habiba Stray ble valgt til Hyperions nye leder og Simon Skjerven som Hyperions nye generalsekretær. Line Manum Kvinge er forbundets nye 1. nestleder og Erling Nes Mygland er ny 2. nestleder. I tillegg består det nye sentralstyret av:

Leaf O. P. Thorseth
Helle Munthe-Kaas
Simen Olsen
Laila Oftedal Voll
Vincent Adrian Mainardi
Gabriella Mastoris
Eina Bergem Jørgensen

Følg med på nettsiden og Facebook de neste dagene for å se bilder av den nye gjengen!

De nye medlemmene av representantskapet er:
Audun Elvanes
Ingveig Alida Larsson
Ole Kristian Lien
Felicia Rolf
Joachim Øren
Catherine Buchanan

De nye medlemmene av Desisjonskomiteen er:
Brage Sekse Aarset
Sidsel Fjelltun
Rune Keisuke Kosaka

De nye medlemmene i Valgkomiteen er:
Vincent Jalland
Sara Hauge
Simon Ingebrigtsen
Sandra Lystad
Andreas Johansen

Alle de nye tillitsvalgte tropper på 1. januar 2018.

LT1

Delegater og observatører samlet til diskusjon på Landstinget

Høydepunktene fra arbeidsprorgammet
Landstinget vedtok gjennom arbeidsprogrammet en satsning på organisasjonsstruktur og medlemsrekruttering i 2018. Dette innebærer en evaluering av den nåværende organisasjonsstrukturen, som spesielt skal vurdere hvordan man best mulig kan ivareta alle interessene til de ulike foreningene og se på hvordan forbundet kan organiseres på en effektiv og god måte. I tillegg innebærer satsningen at forbundet skal ha fokus på medlemspleie og -rekrutering.

Gjennom arbeidsprogrammet ble også en rekke andre spennende prosjekter diskutert og fastslått. Hyperion skal i 2018 blant annet drive aktiv rekruttering av ungdom innen kreativ data og programering, arrangere en fantastisk konferanse og tildele alle nye medlemsforeninger en veileder fra sentralstyret, som skal hjelpe dem i oppstartsfasen og fungere som deres kontaktperson inn mot forbundet.

 

Gruppediskusjoner om poltisk program og arbeidsprorgam på LT

 

Høydepunkter fra politisk plattform
Den nye politiske plattformen slår fast tre politiske prioriteringer 2018: stopp utleiediskrimineringen, fantastiske biblioteker og fritidsklubber og spillkultur i flerbrukshaller.

I tillegg ble det vedtatt ny Hyperion-politikk om at Norge bør øke ungdomsaldergrensen fra 26 til 30 år, at skolen bør satse på interaktiv undervisning i form av spill, at det må legges til rette for å skape arbeidsplasser basert på spill og at norske kulturskoler bør satse på digital kultur.

De nye styringsdokumentene trer i kraft 1. januar 2018 og blir lagt ut på nettsidene i januar.

 

Vi fikk ekskusivt DJ-besøk etter gallamiddagen!Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑