Landstinget

Publisert på lørdag 27. oktober, 2018

0

Innstillinger til valg på Landstinget 2018

Valgkomiteen har avsluttet sitt arbeid og presenterer med det sin innstilling på nytt arbeidsutvalg, sentralstyre, representantskap og desisjonskomité for 2019.

 

Valgkomiteens redegjørelse for Arbeidsutvalget og Generalsekretær

I 2018 har valgkomiteen fortsatt arbeidet med forbedre valgkomiténs prosess, særlig med fokus på å starte arbeidet tidlig og å følge opp sentrale organer gjennom året. Vi avholdt de første intervjuene i mai, og var ferdige med runde 2 i slutten av september. Innstillinga på AU og SS ble vedtatt tidlig i oktober, og alle kandidater fikk tilbud om tilbakemelding.

Valgkomiteen er fornøyd med arbeidet vi har gjort i år, og er sikre på de vurderingene vi har gjort i arbeidet med innstillingene. Arbeidsutvalget vi har innstilt på mener vi at har alle forutsetninger for å være en utmerket ledergruppe for Hyperion i det kommende året.


Leder: Habiba Stray

Habiba Stray er 24 år og fra Kristiansand. Habiba har sittet et år som leder, og er motivert for et nytt år i Hyperion. Som leder har Habiba fokusert på det politiske arbeidet til forbundet, og å gjøre Hyperion til en mer inkluderende organisasjon. Disse er begge områder som vi har sett markante forbedringer på i året som har gått, og Habiba ønsker å bygge videre på disse endringene.


Vi i Valgkomiteen ser at Habiba har vært en effektiv, drivende og godt likt leder i 2018, og anbefaler på det sterkeste at hun får fornyet tillit av Landstinget.

Generalsekretær: Simon Skjerven

Simon Skjerven er 24 år og er vokst opp i Sogn og Fjordane. Han har sittet et år som generalsekretær, etter å tidligere ha vært ansatt.

Simon har etter alt å dømme skjøttet sine plikter på en forbilledlig måte, og alle valgkomiteen har snakket med har vært tydelige på at de ønsker at han skal fortsette.

Valgkomiteen sier seg enige med hylekoret, og innstiller på Simon som generalsekretær i 2019.

 

 

 

1. Nestleder: Vincent Adrian Mainardi

Vincent Adrian Mainardi er 21 år gammel fra Oslo, og går lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn fra flere foreninger, blant annet Legio XV, OSI Rumpeldunk og Fantastene, og har sittet i sentralstyret i én periode.

Vincent har gjennom flere år markert seg som en arbeidssom og engasjert frivillig og tillitsvalgt, både på prosjekter som Hyperions sommerleir, og i organisatorisk sammenheng gjennom å holde kurs, delta i komiteer og å gjennomføre foreningsbesøk.

Vincent er en som tar ansvar ut over det som er forventet av ham, i tillegg til å ha et godt hode for organisasjon og politikk. Valgkomiteen har blitt imponert av hans initiativ, fleksibilitet, organisasjonsforståelse, ambisjon og samarbeidsevne. Komiteen mener at Vincent er en utmerket kandidat, og innstiller på ham som første nestleder.


2. Nestleder: Eina Bergem Jørgensen

Eina Bergem Jørgensen er 22 år, fra Oslo og studerer fysikk ved Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn fra KFE og Oslo kvinnelige spillforening, og har sittet i sentralstyret i én periode.

Eina har vært frivillig i Hyperionsystemet i flere år, og har markert seg som initiativrik lagspiller i forbindelse med flere prosjekter. Som sentralstyremedlem har hun særlig lagt ned mye arbeid i Hypercamp og Arendalsuka, i tillegg til ansvar for forberedende komiteer.

Eina er reflektert om hva Hyperion er og hva Hyperion kan bli, og er dedikert til nytenking og forbundets framtid. Eina er svært godt likt i organisasjonen, og Valgkomiteen mener at hun er en spennende kandidat, og innstiller på henne som andre nestleder.

 

Sentralstyremedlemmer:

 • Leaf Thorseth
 • Helle Munthe-Kaas
 • Stein Elgethun
 • Freya Viridian
 • Laila Voll
 • Audun Elvanes

Direktevalgte til representantskapet:

 • Trygve Haaland
 • Catherine Buchanan
 • Ingveig Alida Larsson
 • Oliver Aurora Sandane
 • Synne Neeb
 • Ole Kristian Lien
 • Jan Christian Heigl (1. vara)
 • Henrik Sønstebø (2. vara)

Desisjonskomiteen (2-årig):

 • Mathias Lien
 • Patrick Solbue

Valgkomiteen

Sentralstyret har innstilt på følgende medlemmer av valgkomiteen for 2019:

 • Simon Ingebrigsten
 • Sara Hauge
 • Trude Kraft
 • Vincent Jalland
 • Andreas JohansenStengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑