Politikk

Publisert på mandag 7. januar, 2019

0

Kamp for momskompensasjon!

I dag var leder og nestledere tilstede ved regjeringsforhandlingene på Granavolden sammen med Frivillighet Norge, for å aksjonere for full momskompensasjon. Momskompensasjon er at aktører får kompensasjon for kostnader knyttet til merverdiavgiften på kjøp av varer og tjenester.

I dag er det slik at frivilligheten ikke får full momskompensasjon, men det gjør bedrifter. Jeg synes det er merkelig at de som gjør dette på sin fritid får mindre støtte enn næringsdrivende, sier leder av Hyperion, Habiba Stray.

På Granavolden møtte Hyperions representanter blant annet kulturminister Trine Skei Grande og statssekretær Atle Simonsen, og fikk snakket med dem om de fantastiske fritidsinteressene.

Frivillige organisasjoner er avhengige av støtte. Frivillige foreninger har få eller ingen inntekter i motsetning til kommersielle virksomheter, og da blir momskompensasjonen desto viktigere. For foreninger i Hyperion er alt fra datamaskiner til bordspill ofte dyrt, men nødvendig utstyr for at de skal kunne ha aktivitet.

I frivillighetsmeldingen ble det foreslått en opptrapping av momskompensasjonsordningen innen 2021 som ikke engang ville dekket dagens behov. Hyperion finner det urovekkende at regjeringen velger å ikke prioritere frivilligheten høyere.

Frivilligheten trenger flere midler, og full kompensasjon er bare det første steget, avslutter Stray.

Tags:Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑