OrgNytt

Publisert på onsdag 5. juni, 2019

0

Høring om nye styringsdokumenter

Landstinget i oktober vedtar nye vedtekter, nytt arbeidsprogram og nytt politisk program for Hyperion. Det er sentralstyret som foreslår de nye dokumentene, men vi vil ha dine innspill! Derfor sender vi styrets forslag på høring over sommeren.

Landstinget er Hyperions viktigste møte og den viktigste arenaen hvor medlemsforeningene kan påvirke hvordan Hyperion skal fungere, hva vi skal jobbe med og hva vi skal mene politisk. Sentralstyret legger frem forslag til nye styringsdokumenter, som de har jobbet med i løpet av våren. – Vi har et mål om å gjøre denne prosessen så demokratisk og inkluderende som mulig, og ønsker derfor innspill fra medlemsforeningene før vi ferdigstiller forslagene, sier styreleder Habiba Stray.

Innspillene som kommer i høringsrunden vil bli behandlet i sentralstyret før de endelige forslagene sendes ut til foreningene, som så blir behandlet på Landstinget 26. og 27. oktober. – Dette er en ny måte å gjøre dette på, og vi er veldig spente på tilbakemeldingene fra medlemsforeningene, sier Habiba.

Medlemmer oppfordres til å sende inn innspill til alle tre dokumentene. Hold gjerne innspillet ditt kort og konkret, og vis til den konkrete paragrafen eller punktet du eventuelt mener at bør endres. Innspill sendes på epost til enten arbeidsprogram@n4f.no, politisk@n4f.no eller vedtekter@n4f.no.

Fristen for å sende inn innspill er 1. august 2019.

Her finner du selve forslagene som er på høring:Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑