Politikk Habiba Stray, leder i Hyperion

Publisert på mandag 7. oktober, 2019

0

Statsbudsjettet 2020: – Ikke godt nok

Mandag la regjeringen frem statsbudsjettet for 2020. Budsjettet viser en større satsing på dataspill enn tidligere, men Hyperion mener at regjeringen burde gått lenger.

Regjeringen følger opp punktene i dataspillstrategien “Spillerom” og foreslår en økning på 10 millioner kroner til utvikling av dataspill i Norge. Det er også foreslått å øke vektingen av dataspill i eksisterende tilskuddsordninger. Hyperion har lenge ment at tilskuddsordningene for dataspill ikke har vært gode nok.

– Det er bra at regjeringen følger opp strategien og vi er glade for at vi får en økning, men vi skulle gjerne sett en større satsing enn det som blir foreslått her, sier Habiba Stray, leder i Hyperion.

Hyperion har tidligere foreslått både en større økning i støtten, men også etableringen av et eget dataspillinstitutt som forvalter tilskuddsordningene. I dag blir tilskuddet forvaltet av Norsk Filminstitutt. Vi savner også øremerkede midler til å styrke spilltilbudet på bibliotekene.

– Bibliotekene er et naturlig møtested og samlingspunkt for kultur. Hyperion ønsker at bibliotekene satser mer på spillkultur og at regjeringen gir støtte til å styrke tilbudet innen utlån av både digitale og analoge spill, sier Habiba.

For frivilligheten generelt er det et skuffende budsjett. Momskompensasjonen øker noe, men det er fortsatt langt igjen til full momskompensasjon, som Hyperion og den øvrige frivilligheten har krevd lenge. Ett lyspunkt er det nye Fritidskortet som får totalt 60 millioner kroner i budsjettet.

– Fritidskortet er et godt initiativ og vi er veldig spente på hvordan det vil funke i praksis. Det er viktig at kortet også kan brukes til deltakeravgifter og medlemskap, for eksempel på datatreff, spillfestivaler og cons, mener Habiba.

Du kan lese hele forslaget til statsbudsjett på regjeringen.no.

Tags: , ,Til toppen av siden ↑