Landstinget

Publisert på fredag 25. oktober, 2019

0

Innstillinger til Landstinget 2019

Valgkomiteen presenterer sin innstilling på nytt arbeidsutvalg, sentralstyre og desisjonskomité for 2020.

Vincent Mainardi

Leder: Vincent Adrian Mainardi

Vincent er innstilt som leder i Hyperion. Han er 22 år og studerer lektorprogrammet i engelsk og norsk ved Universitetet i Oslo. Han har vært tidligere vært aktiv i flere foreninger, blant annet Legio XV, OSI Quidditch og var med å stifte Katta Rumpeldunk. Han har sittet en periode i sentralstyret, og en periode i arbeidsutvalget som 1. nestleder.

I løpet av årene sine som aktiv i Hyperion har Vincent arbeidet med en lang rekke sentrale prosjekter, blant annet Hyperions sommerleir og interne kurstilbud. I tillegg har han jobbet med organisatorisk arbeid gjennom å holde kurs, jobbet med ekstern representasjon av Hyperion og reist rundt på foreningsforeningsbesøk. Han har også politisk erfaring og har kurs i ledelse og oppfølging.

Eina Jørgensen

1. Nestleder: Eina Bergem Jørgensen

Eina er 23 år og tar en master i fysikk ved Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn fra flere foreninger, har vært leder i Oslo kvinnelige spillforening, og har sittet i sentralstyret i én periode før hun ble valgt som 2. nestleder i fjor.

Eina har vært frivillig i Hyperionsystemet i flere år, der hun har vært engasjert i prosjekter som blant annet Hypercamp og Arendalsuka. Som nestleder har hun jobbet mye med Heltinneprosjektet og organisatorisk arbeid som representasjon, samt politisk program og strategi. Eina har blant annet jobbet mye med politiske høringer og annet påvirkningsarbeid opp mot Stortinget og regjeringen i året som har gått.

Laila Voll

2. Nestleder: Laila Oftedal Voll

Laila er 21 år gammel og studerer kybernetikk og robotikk ved NTNU. Hun ble introdusert til Hyperion gjennom styreverv i foreningen Kattas Fabelprosaiske Elevsamfund da hun gikk på videregående. Senere flyttet hun til Trondheim der hun startet brettspillforeninget Fantastan Nidaros. Som medlem av sentralstyret i to år har hun vært en forkjemper for regionslagenes viktige arbeid som kontaktpunkt for foreninger, og har særlig engasjert seg på vegne av foreninger i region Midt. De siste to årene har Laila sittet i Kulturtankens ungdomsråd, der hun blant annet ga innspill til barne- og ungdomskulturmeldingen. Hun har gjort et grundig og langsiktig påvirkningsarbeid på vegne av Hyperion, som blant annet resulterte i konferansen Spilltanken, om dataspill i den kulturelle skolesekken.

Sentralstyremedlemmer:

  • Audun Elvanes
  • Helle Munthe-Kaas
  • Sofiya Stray
  • Martine Hagen
  • Max Hauge
  • Martin Rollan

Desisjonskomiteen (2-årig):

  • Sidsel Fjelltun
  • Stein Elgethun

 

De øvrige innstillingene vil presenteres under Landstinget.

Tags: , ,Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑