OrgNytt

Publisert på onsdag 11. mars, 2020

0

Koronavirus: Råd til Hyperions medlemsforeninger

Oppdatert 12/03: Fra og med i dag er alle kulturarrangementer forbudt. Det betyr at ingen arrangementer skal gjennomføres, heller ikke av våre medlemsforeninger. Vi anbefaler sterkt at alle møter, inkludert møter i styrer/arbeidsgrupper ol., flyttes eller avholdes digitalt. Det er viktig at alle tar disse grepene slik at vi minsker smittefaren så mye som mulig.

Faren for koronasmitte øker, og det er viktig å gjøre de riktige tiltakene for å unngå at smitten sprer seg særlig på større arrangementer. Hyperion har følgende råd til våre medlemsforeninger.

1) Utsett eller avlys alle arrangementer hvor dere forventer mer enn 500 deltakere den neste måneden.

Arrangementer med mange mennesker gir større risiko for smittespredning. I tråd med rådene fra helsemyndigheter ber vi våre foreninger om å ikke gjennomføre arrangementer hvor dere tror det vil delta mer enn 500 mennesker, uansett hvilket type arrangement det er. Ved arrangementer med færre enn 500 deltakere, men over 100, bør dere gjøre en nøye vurdering på hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre arrangementet, helst i samråd med kommunale myndigheter.

2) Gjennomfør risikovurdering for alle andre arrangementer og samlinger.

Vi ber alle foreninger om å gjennomføre risikovurderinger for alle arrangementer hvor det er færre enn 500 deltakere. Det inkluderer alle mindre medlemsrettede arrangementer, eksempelvis spillkvelder, laiver, årsmøter og lignende. Det er viktig at dere tar kontakt med lokale helsemyndigheter i kommunen og følger deres råd.

3) Lag gjennomføringsplaner og tiltak som reduserer risiko for smitte.

Dersom dere likevel skal gjennomføre arrangementer anbefaler vi at dere lager planer for hvordan det kan gjennomføres med så liten risiko for smitte som mulig. Noen viktige tiltak er å sørge for god håndhygiene blant alle deltakere (med nok av såpe og desinfeksjonssprit tilgjengelig), opphenging av plakater med informasjon om smittereduserende tiltak, og at renhold gjennomføres hyppig og nøye, særlig i forbindelse med matservering, på toaletter og lignende. Noe av det viktigste er at dere har god kommunikasjon med kommunen og med deltakerne på arrangementet. Personer med symptomer på luftveissykdom, selv om det er milde symptomer, bør ikke delta på noen arrangementer. Det samme gjelder alle som har vært i risikoområder, som skal være i hjemmekarantene. Ha også en klar plan på hvordan dere skal håndtere at en deltaker viser tegn på symptomer underveis i arrangementet.

Ellers anbefaler vi at alle følger nøye med på beskjeder fra helsemyndigheter, og at alle foreninger leser nøye gjennom rådene fra Folkehelseinstituttet ved arrangementer og samlinger.

Dersom din forening har spørsmål eller ønsker bistand fra Hyperion må dere gjerne ta kontakt med oss.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑