OrgNytt

Publisert på fredag 18. september, 2020

0

Hyperion oppretter ekstraordinært koronatilskudd

Koronapandemien har satt store deler av frivilligheten, inkludert Hyperions medlemsforeninger, i en vanskelig situasjon. Vi vet at flere har måtte avlyse arrangementer og mistet både medlemmer og faste inntekter i løpet av året. Flere har meldt om behovet for ekstra støtte i denne tiden, og derfor oppretter Hyperion nå en egen tilskuddsordning for foreninger som er særlig rammet av koronasituasjonen.

Den nye ordningen vil kun deles ut én gang, og er rettet mot foreninger som har særlig behov for ekstra økonomisk støtte grunnet avlyste arrangementer eller manglende faste inntekter som følge av koronapandemien i 2020. Til sammen er det satt av 250 000 kroner til ordningen, og hver forening kan søke om opp til 40 000 kroner. Midlene gis som frie midler, med noen få begrensninger.

– Vi håper at dette vil hjelpe foreninger som sliter nå, særlig de som har måtte avlyse store arrangementer, sier styreleder i Hyperion Vincent Mainardi.

Tilskuddsordningen finansieres av Hyperions egne driftsinntekter. Stortinget vedtok i Mai å øke tildelingen i nasjonal grunnstøtte, som er den statlige tilskuddsordningen som Hyperion får mesteparten av sine inntekter fra. Sentralstyret i Hyperion mener at de ekstra midlene er mer nyttig for foreningene, og har derfor valgt å videreformidle støtten heller enn å bruke det på sentral drift.

– Medlemsforeningene er Hyperions grunnmur. Det er der aktiviteten skjer, og derfor er det naturlig at disse ekstra pengene også går til foreningene som trenger det mest, sier Mainardi.

Tilskuddsordningen åpner for søknader fredag 18. september, med søknadsfrist fredag 15. oktober 2020. Les mer om tilskuddsordningen og send inn digital søknad her.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑