OrgNytt

Publisert på tirsdag 20. oktober, 2020

0

Hyperion søker aktivitetssekretær

Hyperion søker en aktivitetssekretær til en 40% stilling.

OM HYPERION:

Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser. Dette inkluderer datatreff, rollespill, cosplay, fantasylitteratur, film og mer. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU, støtter drift av medlemsforeningene, og driver andre prosjekter som sommerleir og kurs for medlemmer.

Hyperion representerer litt over 20 000 barn og unge fordelt på ca. 150 foreninger rundt om i landet. Forbundet har kontorlokale på Tøyen i Oslo, der generalsekretæren jobber med arbeidsutvalget, fem ansatte i sekretariatet og øvrige tillitsvalgte.

OM STILLINGEN:

Aktivitetssekretæren har ansvar for å bistå og følge opp aktivitet i sentralleddet. Med aktiviteter mener vi møter, sommerleir, skoleringsseminarer og andre aktiviteter sentralstyret tar initiativ til. Aktivitetssekretæren jobber med utadrettet kommunikasjon og promotering av aktiviteter og forbundet. Eksempler på oppgaver kan være å lage program, bestille reiser, følge opp påmeldinger og holde nettside og sosiale medier oppdatert. 

Noen oppgaver fordeles blant alle som jobber på kontoret, som resulterer i tidvis prosjektansvar og noe administrativt ansvar. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter, kurs og arrangementer. Det er lagt til rette for at stillingen kan kombineres med studier.

VI SØKER:

Hyperion søker en motivert medarbeider med bred organisasjonserfaring, som skal passe inn i et ungt arbeidsmiljø. Initiativ og evne til å jobbe selvstendig er en fordel i stillingen. 

Krav til søker:

  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Erfaring fra frivillige organisasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Førerkort klasse B.
  • Erfaring med større arrangementer.
  • Erfaring med sosiale medier.

 

VI TILBYR:

Hyperion er en av Norges raskest voksende barne- og ungdomsorganisasjoner, og arbeidslivet på kontoret er preget av stadig nye utfordringer blant noe rutine. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sin hobby.

Stillingen lønnes etter egen avtale med brutto årslønn mellom 321 400 og 337 900 kroner.

SØKNADSFRIST: 8. november 2020

OMFANG: 40%

TILTREDELSE: Medio Desember, etter avtale.

ARBEIDSTID:  Fleksibel etter avtale.

ARBEIDSSTED: Oslo, Kolstadgata 1, Frivillighetshuset

KONTAKTPERSON: Felix Volpe, tlf: 469 50 665, felix@n4f.no

Søknad med CV sendes til jobb@n4f.no, bruk “Aktivitetssekretær” i emnefeltet.  Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

 

Tags: , , , ,Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑