Landstinget

Publisert på tirsdag 27. oktober, 2020

0

Nye tillitsvalgte i Hyperion!

Landstinget 2020 er over, og det er valgt et nytt sentralstyre som skal lede forbundet videre det neste året.

Det var ikke valg av styreleder i år, så Vincent Mainardi fortsetter ett år til. Med seg på laget får han Laila Oftedal Voll og Mathias Jørgensen som henholdsvis første og andre nestleder i 2021. Sentralstyret ellers består av 6 medlemmer:

  • Audun Elvanes
  • Max Lunde Hauge
  • Sofiya Stray
  • Martine Hagen
  • Hanne Øysteinsdotter Heisholt
  • Martin Rolland

I tillegg ble det valgt nye medlemmer til valgkomiteen og desisjonskomiteen. En større endring som Landstinget vedtok i år er å fjerne de direktevalgte medlemmene av representantskapet. Dette trådde i kraft med umiddelbar virkning, og dermed er det ikke valgt direktevalgte til representantskapet for 2021. Representantskapet består nå kun av representanter fra medlemsforeningene og regionslagene.

Landstinget vedtok også endringer i vedtektene, et nytt arbeidsprogram og et nytt politisk program. Arbeidsprogrammet for neste år legger blant annet vekt på at forbundet fortsatt skal jobbe for en overgang til særforbundsmodellen i 2022, og at vi fremover skal fokusere på å bygge en sterk og bærekraftig frivillighet. De nye styringsdokumentene blir tilgjengelige på nettsiden etter at de trer i kraft ved nyttår.

Landstinget i år var annerledes, men vi håper at alle som var til stede opplevde det som et fint møte likevel. Og så håper vi at vi kan møtes fysisk neste år igjen. Landstinget 2021 er enn så lenge planlagt til helgen 30. og 31. oktober.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑