OrgNytt

Publisert på mandag 1. mars, 2021

0

Hyperion søker aktivitetssekretær

Aktivitetssekretæren har ansvar for å bistå og følge opp aktivitet i sentralleddet. Med aktiviteter mener vi møter, sommerleir, skoleringsseminarer og andre aktiviteter sentralstyret tar initiativ til. Aktivitetssekretæren jobber med utadrettet kommunikasjon og promotering av aktiviteter og forbundet. Eksempler på oppgaver kan være å lage program, bestille reiser, følge opp påmeldinger og holde nettside og sosiale medier oppdatert gjennom innhold og promotering.

Noen oppgaver fordeles blant alle som jobber på kontoret, som resulterer i tidvis prosjektansvar og noe administrativt ansvar. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter, kurs og arrangementer. Det er lagt til rette for at stillingen kan kombineres med studier.

VI SØKER:

Hyperion søker en motivert medarbeider med bred organisasjonserfaring, som skal passe inn i et ungt arbeidsmiljø. Initiativ og evne til å jobbe selvstendig er en fordel i stillingen.

Krav til søker:

  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • God erfaring med produksjon og publisering i sosiale medier
  • Erfaring fra frivillige organisasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Førerkort klasse B.
  • Erfaring med større arrangementer.
  • Erfaring med sosiale medier.

VI TILBYR:

Hyperion er en av Norges raskest voksende barne- og ungdomsorganisasjoner, og arbeidslivet på kontoret er preget av stadig nye utfordringer blant noe rutine. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sin hobby.

Stillingen lønnes etter egen avtale med brutto årslønn mellom 321 400 og 337 900 kroner.

  • Omfang: 40%
  • Tiltredelse: Uke 14 eller etter avtale
  • Arbeidstid: Fleksibel etter avtale

SØKNADSFRIST: 15. mars 2021

KONTAKTPERSON: Felix Volpe, tlf: 469 50 665felix@n4f.no

Søknad med CV sendes til jobb@n4f.no, bruk “Aktivitetssekretær” i emnefeltet. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑