Redskaper til å opprette et nytt særforbund

«Hyperion skal fortsette arbeidet med overgangen til særforbundsmodellen, med mål
om at overgangen er fullført innen 2022″ står det i Hyperion sitt arbeidsprogram. 

Men Hyperion trenger din hjelp til å opprette disse forbundene.
Dersom Hyperion skal klare å gjøre overgangen til særforbundsmodellen trengs det interesse fra foreningene selv å opprette særforbund. Høsten 2020 holdt Hyperion Særforbundskonferansen for å prøve å dele ressurser for å opprette nye særforbund.

Hvilke ressurser finnes det for å starte opp et særforbund?
På Landstinget 2019 ble det vedtatt å sette av 200’000,- til særforbundsarbeid. Etter dialog med flere foreninger er det en enighet om at disse midlene skal brukes som oppstartsmidler for nye særforbund. Dersom du ønsker å starte opp et særforbund og trenger midler for å dekke reise, opphold, møte mat eller et lokale kan du ta kontakt med.

Sentralleddet i Hyperion er også tilgjengelig for å bidra med alt organisatorisk som trengs for å etablere et særforbund. Ta kontakt med styreleder på vincent@n4f.no for å spørre om råd og hjelp.

Flere kurs og råd fra Særforbundskonferansen 2020 kan du finne i videoen nedover på denne siden. I tillegg så kan man finne et utkast til hvordan vedtektene til et særforbund kan se ut her.

Hva er et særforbund?

 

Hvordan skal vi klare å gjøre overgangen til særforbundsmodellen?

Hvordan kan man starte et eget særforbund?

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑