Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Representantskapet til Hyperion 10. april

tirsdag 6. april, 2021

Kjære medlemsforeninger, direktevalgte og øvrige sentrale organer, Lørdag 10. april arrangeres Hyperions representantskap, og vil bli foregå over Zoom. Representantskapet


Hyperion søker aktivitetssekretær

mandag 1. mars, 2021

Aktivitetssekretæren har ansvar for å bistå og følge opp aktivitet i sentralleddet. Med aktiviteter mener vi møter, sommerleir, skoleringsseminarer og


Nå er det jul igjen!

mandag 21. desember, 2020

Nå nærmer det seg juletider atter en gang, og da stenger kontoret og vi i Hyperion tar ferie. Fra og


Hyperion søker aktivitetssekretær

tirsdag 20. oktober, 2020

Hyperion søker en aktivitetssekretær til en 40% stilling. OM HYPERION: Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver medTil toppen av siden ↑