Organisasjon

Hyperion er en landsomfattende organisasjon for barn og ungdom som engasjerer seg i og skaper arenaer for de fantastiske fritidsinteressene. Hyperion er organisert lokalt gjennom enkeltstående medlemsforeninger, regionalt ved fylkeslag eller regionslag, og sentralt ved et Landsting og dets valgte organer.

Hyperions fundament utgjøres av selvstendige, tilsluttede medlemsforeninger som driver med fantastiske fritidsinteresser, og engasjement og aktivitetene som finnes hos disse. Medlemsforeningene er suverene og uavhengige deler av Hyperion. Hyperions sentrale organer kan ikke avsette eller velge tillitsvalgte i medlemsforeningene, og kan heller ikke overprøve avgjørelser fattet av deres egne valgte organer.


Du ser på "OrgNytt" Kategori

Hyperionåret 2020!

tirsdag 4. februar, 2020

Nytt år og nye muligheter! Hyperionåret 2020 er i gang, og vi har brukt januar på å planlegge alt det


Snart jul!

torsdag 12. desember, 2019

Det er ikke lenge til jul, som betyr at kontoret straks strenger og tar ferie. Fra og med den 18.Til toppen av siden ↑