Politikk

Hyperions øverste mål er å skape en fremtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn. Dette er en framtidsvisjon som krever at det jobbes godt og skapes engasjement i det fantastiske miljøet, og at visse rammebetingelser er på plass. Hyperion ønsker tiltak for anerkjennelse av de fantastiske fritidsinteressene som legitime kulturuttrykk, tiltak som vil gjøre det lettere å engasjere seg i fantastisk aktivitet og tiltak for et mer fantastisk Norge. Hyperion jobber også aktivt mot demonisering av de fantastiske fritidsaktivitene og et skjevt mediebilde basert på uvitenhet og frykt for nye kulturuttrykk.

Kultur- og frivillighetspolitikk

Frivillig arbeid og kulturell virksomhet skaper identitet, aktivitet og fellesskap mellom mennesker. Staten må legge til rette for et mangfold av kulturuttrykk og skape grobunn for mer frivillig engasjement, særlig for barn og unge. Dette må gjøres gjennom aktivt å støtte opp med gode rammebetingelser, samtidig som frivilligheten ikke må brukes som verktøy for å oppnå politiske målsetninger. Frivilligheten vokser best når den er fri.

Interessepolitikk

De fantastiske fritidsinteressene representerer unike kulturuttrykk, og trenger også rammebetingelser for å vokse. På tross av diversiteten i det fantastiske felleskap, er det en viktig felles sak å skape aksept for uttrykkene, og at interessene likebehandles med de mer tradisjonelle kulturformene idrett, musikk og lignende, som i dag får særbehandling.


Du ser på "Politikk" Kategori

Kamp for momskompensasjon!

mandag 7. januar, 2019

I dag var leder og nestledere tilstede ved regjeringsforhandlingene på Granavolden sammen med Frivillighet Norge, for å aksjonere for full


Aktivitetslokaler truet

onsdag 8. oktober, 2014

Foto: Cecilie Osland | Avbildet: Westlaiv, som er blant foreningene påvirket Foreninger og organisasjoner over hele landet jobber jevnt og trutt,


Statsbudsjettet

onsdag 8. oktober, 2014

I dag presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til budsjett for Norge i 2015; Hyperion har gått gjennom forslaget og


Barne og Ungdomstinget

mandag 28. april, 2014

Hyperion har deltatt på Barne og Ungdomstinget. Felix Vaager, Fredrik Vaaheim og Vincent jalland representerte Hyperion i LNUs representantskapTil toppen av siden ↑