Politikk

Hyperions øverste mål er å skape en fremtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn. Dette er en framtidsvisjon som krever at det jobbes godt og skapes engasjement i det fantastiske miljøet, og at visse rammebetingelser er på plass. Hyperion ønsker tiltak for anerkjennelse av de fantastiske fritidsinteressene som legitime kulturuttrykk, tiltak som vil gjøre det lettere å engasjere seg i fantastisk aktivitet og tiltak for et mer fantastisk Norge. Hyperion jobber også aktivt mot demonisering av de fantastiske fritidsaktivitene og et skjevt mediebilde basert på uvitenhet og frykt for nye kulturuttrykk.

Kultur- og frivillighetspolitikk

Frivillig arbeid og kulturell virksomhet skaper identitet, aktivitet og fellesskap mellom mennesker. Staten må legge til rette for et mangfold av kulturuttrykk og skape grobunn for mer frivillig engasjement, særlig for barn og unge. Dette må gjøres gjennom aktivt å støtte opp med gode rammebetingelser, samtidig som frivilligheten ikke må brukes som verktøy for å oppnå politiske målsetninger. Frivilligheten vokser best når den er fri.

Interessepolitikk

De fantastiske fritidsinteressene representerer unike kulturuttrykk, og trenger også rammebetingelser for å vokse. På tross av diversiteten i det fantastiske felleskap, er det en viktig felles sak å skape aksept for uttrykkene, og at interessene likebehandles med de mer tradisjonelle kulturformene idrett, musikk og lignende, som i dag får særbehandling.


Du ser på "Politikk" Kategori

Særhet og støtte

torsdag 3. april, 2014

Leder av Hyperion, Felix Vaager, har hatt anledning til å gjesteblogge for Cosplay Norway


Ødelegger for engasjementet

torsdag 27. mars, 2014

Leserinnlegg i Bergens tidene, 27.03.2014 Det må være mulig for frivillige å skape aktivitetstilbud for barn og unge selv om


AUF svarer Hyperion

torsdag 29. august, 2013

Hyperion vil høre med ungdomspartiene om hva moderpartiets kulturpolitikk er og har derfor sendt ut seks påstander for dem å svare på. Leder av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Eskil Pedersen, gitt et svar til hver påstand


UV svarer Hyperion

onsdag 28. august, 2013

Her kan du lese Sveinung Rotevatn, leder av Unge Venstre (UV), sitt svar på hva de og Venstre mener om påstandene vi sendte dem


FpU svarer Hyperion

tirsdag 27. august, 2013

Hyperion vil høre med ungdomspartiene om hva moderpartiets kulturpolitikk er og har derfor sendt ut seks påstander for dem å svare på. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) sin formann, Himanshu Gulati, gitt et svar til hver påstand


SU svarer Hyperion

mandag 26. august, 2013

Hyperion vil høre med ungdomspartiene om hva moderpartiets kulturpolitikk er og har derfor sendt ut seks påstander for dem å svare på. Først ute er Sosialistisk Ungdom (SU):


Hva mener egentlig partiene?

onsdag 21. august, 2013

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt og Hyperion ønsker som alle andre å bidra til debatten. Vi har utfordret ungdomspartiene om å kommentere seks påstander vi har lagetTil toppen av siden ↑