Politikk

Hyperions øverste mål er å skape en fremtid der fantasi, kreativitet, spill og historiefortelling har en sentral plass i kulturliv og samfunn. Dette er en framtidsvisjon som krever at det jobbes godt og skapes engasjement i det fantastiske miljøet, og at visse rammebetingelser er på plass. Hyperion ønsker tiltak for anerkjennelse av de fantastiske fritidsinteressene som legitime kulturuttrykk, tiltak som vil gjøre det lettere å engasjere seg i fantastisk aktivitet og tiltak for et mer fantastisk Norge. Hyperion jobber også aktivt mot demonisering av de fantastiske fritidsaktivitene og et skjevt mediebilde basert på uvitenhet og frykt for nye kulturuttrykk.

Kultur- og frivillighetspolitikk

Frivillig arbeid og kulturell virksomhet skaper identitet, aktivitet og fellesskap mellom mennesker. Staten må legge til rette for et mangfold av kulturuttrykk og skape grobunn for mer frivillig engasjement, særlig for barn og unge. Dette må gjøres gjennom aktivt å støtte opp med gode rammebetingelser, samtidig som frivilligheten ikke må brukes som verktøy for å oppnå politiske målsetninger. Frivilligheten vokser best når den er fri.

Interessepolitikk

De fantastiske fritidsinteressene representerer unike kulturuttrykk, og trenger også rammebetingelser for å vokse. På tross av diversiteten i det fantastiske felleskap, er det en viktig felles sak å skape aksept for uttrykkene, og at interessene likebehandles med de mer tradisjonelle kulturformene idrett, musikk og lignende, som i dag får særbehandling.


Du ser på "Politikk" Kategori

Brosjyre for bekymrede foreldre

mandag 19. august, 2013

Medietilsynet sender med jevne mellomrom ut sin brosjyre om problemspilling til barnefaglig personell. Brosjyren tar i stor grad unge gamere på


Spill: Vår aller beste kultur

torsdag 21. mars, 2013

Spill er den beste kulturen vi har, men spill får for dårlig og for lite oppmerksomhet. Forskningen må se på de positive sidene ved spill, og kulturautoritetene må anerkjenne spill og gi dem høyere statusTil toppen av siden ↑