Desisjonskomiteen

Desisjonskomiteen er Hyperions tolknings -og kontrollkomitee.

Desisjonskomiteen skal kontrollere at forbundet blir styrt etter vedtektenes formål og landstingets vedtak. Desisjonskomiteen skal også løse alle eventuelle tvister hvis vedtektenes bokstav virker tvetydig eller situasjoner hvor det er uklart hvilke regler som gjelder oppstår. Medlemmer av desisjonskomiteen blir valgt for to år av gangen.

Desisjonskomiteen består av:

  • Sidsel Fjelltun
  • Stein Elgethun
  • Mathias Lien
  • Partick Solbue

For mer informasjon om desisjonskomiteen kan man lese vedtektenes § 9.

Desisjonskomiteen kan kontaktes på dk@n4f.no.


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑