Sentralstyret 2020

Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ni medlemmer valgt av Landstinget.

Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i foreninger eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for en begrenset del av aktiviteten Hyperion gjennomfører og organets arbeid koordineres av arbeidsutvalget.

Sentralstyret 2021 består av:

  • Vincent Mainardi, leder
  • Laila Oftedal Voll. 1. nestleder
  • Mathias Fjelstad Jørgensen, 2. nestleder
  • Audun Elvanes, sentralstyremedlem
  • Hanne Øysteinsdotter Heisholt, sentralstyremedlem
  • Martine Hagen, sentralstyremedlem
  • Martin Rolland, sentralstyremedlem
  • Max Hauge, sentralstyremedlem
  • Sofiya Stray, sentralstyremedlem

For mer informasjon om Sentralstyret kan man lese vedtektenes § 8.

 

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑