Sentralstyret

Sentralstyret består av mellom seks og ti medlemmer valgt av Landstinget.

Leder, 1. nestleder, og 2. nestleder sitter også i sentralstyret. Sentralstyret fatter beslutninger om hvordan programmet skal utføres, og deltar i arbeidet med å sette dette ut i livet. Sentralstyremedlemmer har gjerne bakgrunn fra styret i lokallag eller regionslag. Medlemmene får oftest ansvar for en begrenset del av aktiviteten Hyperion gjennomfører og organets arbeid koordineres av arbeidsutvalget.

Sentralstyret 2019 består av:


Habiba Stray, leder.


Vincent Adrian Mainardi, 1. nestleder.


Eina Bergem Jørgensen, 2. nestleder.


Laila Voll, Sentralstyremedlem


Leaf Thorseth, Sentralstyremedlem


Helle Munthe-Kaas, Sentralstyremedlem


Audun Elvanes, Sentralstyremedlem


Freya Viridian Søndmør , Sentralstyremedlem


Stein Elgethun, Sentralstyremedlem

For mer informasjon om Sentralstyret kan man lese vedtektenes § 8.

 

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑