Frifond

Frifond er en tilskuddsordning for midler til lokal aktivitet i barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Som medlemsforening i Hyperion kan man motta støtte fra Frifond til aktivitet i foreningen. Hyperion deler ut frifondmidler hvert år, både til eksisterende foreninger og til nye foreninger som ønsker å bli med (etableringstilskudd).

Hyperions tildeling baserer seg på antall medlemmer under 26 år i medlemsforeningene pluss et fast tilskudd per forening. I 2018 delte Hyperion ut til sammen ca 3 000 000 kr til sine foreninger. Foreningene mottar tildelingen normalt i September hvert år. For å motta pengene må foreningen signere akseptskjema i Hypersys, og betale forbundskontingenten til Hyperion. I tillegg må foreningen ha levert årsrapport for året før.

Hvis man er medlemsforening i Hyperion og mottar Frifondtilskudd fra oss kan man ikke samtidig søke Frifond barn og unge, musikk eller teater.

Når kommer pengene?

Foreningene mottar tildelingen normalt i September hvert år. Midlene utbetales først etter at foreningen har signert akseptskjemaet og betalt forbundskontingenten. Fristen for å signere akseptskjemaet er ved utgangen av November.

Dersom det gjenstår midler på konto hos Hyperion etter den ordinære utdelingen så gjennomføres det en ekstra utdeling av restmidler. Disse kommer normalt i starten av Desember.

Hva kan pengene brukes til?

Frifondmidlene skal brukes til lokal aktivitet i foreningen og skal komme barn og unge under 26 år til nytte. Eventuelle investeringer tilfaller foreningen. Foreningen kan for eksempel bruke midlene til å kjøpe inn spill og annet utstyr, leie lokaler, kjøpe inn mat, og andre ting som er nødvendig for foreningens aktivitet.

Pengene kan ikke brukes til følgende:

  • Lønn til ansatte
  • Innsamlingsaktivitet
  • Bygge egenkapital
  • Brukes utenfor Norge
  • Benyttes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol og tobakk

Foreningen må bruke opp midlene innen 31. desember året etter tildelingen. Det vil si at pengene som mottas i 2019 må brukes opp innen 31. desember 2020. Dersom foreningen ikke bruker opp alle pengene innen fristen skal disse tilbakebetales til Hyperion.

Relevante dokumenter

Retningslinjer for Frifond 2019

 

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑