Kurstilskudd

Hyperion er medlem av Studieforbundet næring og samfunn, noe som betyr at foreningene kan motta tilskudd fra dem ved å rapportere kurs.

Her er et utvalg av kurs som er ekstra relevant for foreningene, som man kan holde kurs om:

Brettspillkurs
Kursets målgruppe er de som har interesse for brettspill generelt, eller brettspillet det drives opplæring i spesielt. En person kan delta på flere brettspillkurs, men aldri på kurs i samme spill mer enn èn gang.

Frivillig på dataparty
Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap om hvordan datapartyet er organisert, hvem som har ansvar for hva og grunnopplæring i sine oppgaver og sitt ansvar på partyet.

Historiske tekstilarbeider
Kurset skal ta for seg ett eller flere plagg, dette kan variere med ferdighetsnivå i gruppen og plaggenes kompleksitet. Plaggene bør være hentet fra middelalder, vikingtid, jernalder eller renessanse.

Historisk improvisert kampsimulering
Kurset gir en innføring i den historiske konteksten til våpen og teknikker, forklarer hvordan man kan simulere våpen og teknikker med enten myke gummi- eller skumvåpen eller blunte(ikke skarpe) stålvåpen.

Rollespillkurs
Kurset organiseres som en eller flere samlinger der en spilleder lærer en gruppe personer å spille ett eller flere rollespill. Spillet læres best når det er et begrenset antall deltakere. Det kan være forskjellige spilledere til forskjellige rollespill.

Introduksjonskurs i Magic: the Gathering
Deltakerne skal etter kurset skjønne grunnreglene i kortspillet Magic the Gathering, deriblant alle syv hovedsteg i spillet, vanlig etikette for kompetativ spilling og de vanligste formatene for kortspillet.

Draftformat i Magic: the Gathering
Deltakerne skal etter kurset skjønne gangen i draft, deck-konstruksjon, lesing av signaler og arketyper i draftformatet av Magic: the Gathering.

Dommerkurs i Magic: the Gathering
Deltakerne skal etter dommerkurset føle seg komfortabel med å kunne ta dommerprøve nivå 1.

Grunnleggende studiesirkel for filmanalyse
Ved å delta på kurset skal deltagerne lære om hvordan man analyserer filmer og få erfaring i å gjennomføre og presentere analyser. De vil også få erfaring i meningsutveksling i felt hvor det kun finnens subjektive meninger og få trening i å utvikle et godt klima for meningsutveksling.

Kursadmin og satser

Å søke tilskuddsstøtte hos Studieforbundet gjøres gjennom KursAdmin, et elektronisk registreringssystem hvor man kan søke opp enda flere studieplaner, eller lage helt egne.

Alle kurs får et grunntilskudd på 500 kroner, og et opplæringstilskudd på 75 kroner i timen, såfremt man kan dokumentere utgifter.

Krav til kurs:

  • Godkjent studieplan
  • Innmelding før oppstart
  • Kurset må offentliggjøres, f.eks. med post på nettside, sosiale medier eller ved å henge opp lapper.
  • Kurset må vare minst 8 timer
  • Frammøteliste fylles ut
  • Alle deltakere må være minst 14 i løpet av kursåret
  • Hver deltaker må delta på minst ¾ av kurstimene

For mer informasjon om kursrapportering, Studieforbundet og hvordan man kan søke tilskudd selv, send en epost til n4f@n4f.no.

 


Stengt for kommentarer.

Til toppen av siden ↑